Mesur Ymadael yr UE: Safbwynt cyfreithiol

Cafodd y papur yma ei gomisiynu gan Blaid Cymru er mwyn ystyried goblygiadau cyfreithiol Brexit mewn perthynas â Chymru. Mae'r papur, a ysgrifenwyd gan Fflur Jones, sydd yn bartner yn y cwmni cyfreithiol, Darwin Gray, yn argymhell y dylai llywodraeth y DG sicrhau caniatâd Cynulliad Cenedlaethol Cymru cyn gweithredu'r Mesur. 

Gallwch ddarllen y papur fel PDF neu ei lawrlwytho drwy glicio yma.

 

 

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.