Plaid Cymru yn rhybuddio am berygl dwbl Brexit ar ddileu’r diciâu mewn gwartheg

ST.jpg

Gallai colli cyllid a rheoleiddio dwbl rwystro’r farchnad cig eidion

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio y gallai Brexit olygu ergyd ddwbl i’r diwydiannau cig eidion a llaeth yng Nghymru. Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol y blaid dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas, y gallai effaith gyfun colli cyllid tuag at y cynllun i ddileu’r diciâu mewn gwartheg, a dim gwarant y bydd cig eidion Prydeinig yn cydymffurfio â safonau’r UE fod yn drychinebus i’r sectorau llaeth a chig eidion.

Dywedodd Simon Thomas fod 60% o’r arian ar hyn o bryd ar gyfer y rhaglen i ddileu’r diciâu mewn gwartheg yn dod o’r UE, ac y byddid yn colli’r ffrwd gyllid bwysig hon pan na fydd y DG bellach yn aelod.

Dywedodd fod cynllun Cymru i ddileu’r diciâu mewn gwartheg ar hyn o bryd wedi ei seilio ar reoliadau’r UE ac y mae wedi ei gymeradwyo gan yr UE. Does dim gwarant, wedi i’r DG dynnu allan o’r UE, y bydd y safon Cymreig yn dal i gael ei gydnabod, ac y gallai hyn niweidio gwerthiant i Ewrop.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas:

“Mae’r llywodraeth Lafur wedi methu â mynd i’r afael â phroblem y diciâu yng Nghymru. Er bod rhaglen o ddileu’r diciâu mewn gwartheg ar gael, parhau yn uchel wnaeth enghreifftiau o wartheg wedi eu heintio â’r diciâu yn y gorllewin, ac y maent yn cynyddu mewn ardaloedd newydd yn Sir Gaerfyrddin.

“Ar hyn o bryd, mae 60% o gost ein cynllun i ddileu’r diciâu mewn gwartheg yn cael ei dalu gan yr UE. Daw’r ffrwd gyllid hon i ben pan fydd Prydain yn gadael yr UE, felly gallai hyn greu problemau difrifol.

“Mae Cymru ar hyn o bryd yn rhan o’r Farchnad Sengl, ac y mae ein cynllun i ddileu’r diciâu mewn gwartheg yn seiliedig ar reoliadau’r UE ac wedi ei gymeradwyo gan yr UE. Fodd bynnag, mae perygl y bydd Brexit yn gwneud drwg i’n henw da, a gallai hyn niweidio gwerthiant. Os bydd cyfraddau’r diciâu mewn gwartheg yn codi, gallem wynebu sefyllfa lle mae gwledydd yr UE yn gwrthod mewnforio cig eidion o Brydain, fel a ddigwyddodd yn ystod yr argyfwng BSE.

“Gall Brexit olygu ergyd ddeublyg i’r sector cig eidion a llaeth. Mae haint y diciâu yn gall difetha ffermydd a bywoliaeth, felly mae’n bwysig i ni gael cynllun effeithiol sy’n lleihau haint. Mae Llafur wedi bod yn aneffeithiol hyd yma, ond mae angen i’r llywodraeth weithredu er lles y diwydiant.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.