Brian Thomas

IMG_0109.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Merthyr Tudful a Rhymni

Rwyf wastad wedi bod eisiau gwneud cyfraniad positif a gwahaniaeth i fywydau pobl ers i mi fod yn was cyhoeddus gyda'r cyngor lleol. Rwy'n falch iawn i fod wedi cael fy newis i sefyll am swydd gyhoeddus a byddaf yn anelu at wyrdroi'r degawdau i ddirywiad yn fy nghymuned a diffyg gallu'r cabal Llafur ar lefel lleol a chenedlaethol.

Cefais fy ngeni a'm magu ym Merthyr ac rwyf wedi dewis byw fy holl fywyd yma, Gweithiais am 33 mlynedd yn adran lyfrgelloedd y cyngor fel cynorthwyydd gwybodaeth. Cyn hynny ro'n i'n gweithio mewn siop.

Rwy'n aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Roeddwn yn weithredol yn yr ymgyrch lwyddiannus i wrthwynebu safle glo brig Gorllewin Rhydycar / Pentref Merthyr. Rwy'n dysgu'r hen iaith wrth fynychu dosbarthiadau ym Merthyr.

Fe ymaelodais a'r Blaid am y tro cyntaf wrth i'm dychymyg gael ei danio gan bobl fel Emrys Roberts a Dafydd Wigley oedd ar flaen y gar wrth sbarduno newid mawr yng ngwleidyddiaeth Merthyr. Mae ymgyrchoedd o'r cyfnod hwnnw yn cynnwys: y Ffatri Triang enwog yn ystod Cynhadledd y Ceidwadwyr yn Abertawe a glofeydd Bro Merthyr a Treharris.

Rwy'n ymgyrchydd profiadol sydd wedi gweithio'n galed dros bobl Merthyr, a dyna pam rwy'n anelu i ennill ym mis Mai.

Helpwch ymgyrch Brian

Nôl i'r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.