Cywilyddio Llywodraeth Cymru i ail-feddwl am y cylch haearn

ringofshame.jpg

Mae Plaid Cymru wedi croesawu’r newyddion fod Llywodraeth Cymru wedi eu cywilyddio i ail-feddwl am eu cynlluniau i osod cerflun o gylch haearn yng Nghastell y Fflint.

Beirniadwyd y cynlluniau ansensitif yn helaeth, a derbyniodd deiseb yn gwrthwynebu’r cynlluniau dros 9,000 o lofnodion.

Meddai AC Plaid Cymru Llyr Gruffydd:

“Yr oedd y cynllun ansensitif hwn am gerflun i symboleiddio gorthrwm Cymru yn amhriodol ac yn sarhad ar bobl Cymru. Yr oedd yn dangos diffyg barn difrifol gan Lywodraeth Cymru, a fethodd ag ymgynghori â’r bobl leol am y cerflun hwn fyddai wedi costio £400,000. Codwyd cywilydd ar y llywodraeth Lafur i ail-feddwl am y cynllun, a da hynny; fodd bynnag, nid ydynt wedi llwyddo i gydnabod mor amharchus oedd hyn. Dylai’r Ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi ymddiheuro am ei gam gwag.

“Dylai ystyried geiriau ASau Plaid Cymru a ysgrifennodd ato yn datgan fod “cenhedloedd gyda dealltwriaeth gadarn o’u hanes yn codi cofebion i ryddid eu pobl, nid eu concwest.”

“Rwy’n gobeithio gweld Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi dyluniad newydd toc am osodiad yng Nghastell y Fflint fydd yn cydnabod ac yn parchu ein gorffennol. Rwy’n siŵr y byddai pobl y Fflint a Chymru gyfan yn falch o gefnogi hynny.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.