Plaid Cymru yn condemnio masnach “erchyll” Libya mewn caethweision

conference.jpg

Mae Jonathan Edwards AS wedi condemnio’r cam-fanteisio a’r gamdriniaeth ffiaidd sy’n cael ei ddioddef yn Libya. Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru yn pwyso ar i Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol weithio gyda’r Cenhedloedd Unedig i roi terfyn ar erchyllter caethwasiaeth fodern yn Libya.

Rhybuddiodd adroddiad gan y Cenhedloedd Unedig (CU) ym mis Ebrill eleni fod Affricaniaid is-Sahara oedd yn teithio i’r gogledd i Libya yn wynebu eu carcharu dan amodau aflan, dioddef trais rhywiol, eu curo a’u gwerthu’n gaethweision. Mae Mudiad Rhyngwladol Mudo y CU wedi helpu 13,000 o bobl i ddianc o ganolfannau cadw yn Libya a 8,000 yn Niger ond rhybuddia fod tua 15,000 yn dal i ddioddef mewn llefydd o’r fath.

Mae AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr wedi cyflwyno Cynnig Cynnar y Dydd (Early Day Motion/EDM) yn San Steffan, gan amlygu deiseb ar-lein sydd wedi denu dros 260,000 o lofnodion. Ar waethaf cryn brotestiadau cyhoeddus, nid yw’r mater eto wedi ei godi ym mhrif siambr Tŷ’r Cyffredin ac nid yw Prif Weinidog San Steffan na’r Ysgrifennydd Tramor wedi ymdrin â’r mater.

Mae Mr Edwards yn galw ar Lywodraeth San Steffan i weithio gyda’r Cenhedloedd Unedig i roi terfyn ar y fasnach gaethweision yn Libya a gweithio tuag at adeiladu llywodraeth sefydlog yn y wlad.

Meddai llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Tramor, Jonathan Edwards AS:

“Rwy’n condemnio gyda’m holl egni y defnydd erchyll o arwerthiannau i brynu a gwerthu pobl fel caethweision. Dychrynais glywed am y braw sy’n cael ei wynebu gan ddioddefwyr masnachu dynol a chaethwasiaeth yn Libya ac yr wyf yn ffieiddio at y diffyg gweithredu ac, a bod yn onest, y diffyg diddordeb, gan Lywodraeth San Steffan.

“Rhaid cymryd agwedd seiliedig ar dri philer y mae angen eu gweithredu ar y cyd os ydym am symud ymlaen yn hyn o beth. Yn gyntaf, rhaid i ni gau’r llwybrau masnachu i Ewrop; yn ail, rhaid i ni adeiladu llywodraeth sy’n gweithredu yn Libya all fynd i’r afael â chaethwasiaeth ar draws ei holl diriogaeth a chynnal trefn y gyfraith; ac yn drydydd, rhaid i ni helpu i adeiladu economïau gwledydd is-Sahara, ac yn benodol ymgyrch addysg gyffredinol i amlygu’r dynged erchyll sy’n wynebu gormod o lawer o fudwyr i wrthweithio addewidion ffug y masnachwyr.

“Rhaid i Lywodraeth San Steffan ymrwymo rhag blaen i weithio gyda’r Cenhedloedd Unedig i atal y drosedd enbyd hon yn erbyn dynoliaeth. Rhaid rhyddhau’r sawl a garcharwyd ar gam ac a wnaed yn gaethweision, a’u cefnogi gan y gymuned ryngwladol, a rhaid dwyn y sawl sy’n cymryd rhan yn y fasnach gaethweision i gyfrif.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.