Leanne Wood yn addo gwneud i'r pwrs cyhoeddus weithio i gwmniau Cymreig

LWcynhadledd2015.jpg

Bydd Plaid Cymru yn rhoi hwb i'r economi Gymreig drwy gefnogi cwmniau cartref - dyna addewid yr arweinydd Leanne Wood heddiw.

Dywedodd Ms Wood y byddai ei phlaid mewn llywodraeth yn gweithio tuag at godi lefelau caffael cyhoeddus yn agosach at rai yr Almaen a Ffrainc ble fo tua 98% yn cael eu hennill gan gwmniau o fewn ein ffiniau.

Mae cynnydd da wedi ei wneud mewn blynyddoedd diweddar, yn enwedig dan Blaid Cymru yn ystod llywodraeth Cymru'n Un 2007-2011. Mae lefelau caffael domestig Cymreig nawr yn 52%, i fyny o 35% yn 2004.

Ers llywodraeth Cymru'n Un serch hyn, mae llywodraeth Llafur wedi llaesu dwylo drwy ond sicrhau cynnydd o 3% ers 2012.

Mae Plaid Cymru wedi addo y byddai'n deddfu i geisio cyrraedd y targed o 75%. Gyda dadansoddi'n dangos fod tua 2,000 o swyddi yn cael eu creu am bob 1% o gynnydd, byddai hyn yn creu hyd at 40,000 o swyddi newydd yng Nghymru.

Ni fydd hyn yn golygu gwariant ychwanegol, dim ond yr ewyllys wleidyddol i fuddsoddi mewn datblygu arferion caffael dyfeisgar a deddfu doeth.

"Mae hi'n amlwg fod Cymru angen mwy o swyddi a gwell swyddi" medd Ms Wood.

"Dylai gwella lefelau caffael cyhoeddus lleol i wneud i arian cyhoeddus weithio'n well i bobl yma yng Nghymru fod yn beth amlwg i'w wneud.

"Mae'n ddirgelwch pam fod Llywodraeth Lafur Cymru wedi esgeuluso'r cyfle hwn i gefnogi cwmniau cartref a chreu cyfoeth yng Nghymru. Ni fyddai llywodraeth dan arweiniad Plaid Cymru yn gwneud yr un camgymeriad.

"Mae Plaid Cymru yn cydnabod gwerth mentrau bach a chanolig i'r economi Gymreig. Rydym eisiau i'r busnesau hynny weithredu fel catalydd i adferiad economaidd.”

Ychwanegodd Ms Wood:

"Nid oes dim sy'n anochel am Gymru. Nid oes rhaid i ni aros ar waelod pob tabl ffyniant yn y DU. Nid oes rhaid i ni ddioddef rhai o'r lefelau diweithdra uchaf yn y DU sy'n gorfodi cynifer o'n pobl ifanc medrus i adael y wlad i edrych am waith. Ac nid oes rhaid i ni ethol llywodraeth Lafur arall.

"Mae'r blaid honno wedi cael dwy flynedd ar bymtheg i wrthdroi tranc ein heconomi ac mae hi wedi methu. Mae'n bryd am syniadau ffresh ac uchelgais os ydym am wella ein sefyllfa - mae Plaid Cymru'n cynnig y newid sydd ei angen."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.