Plaid Cymru yn annog gweithredu ar blant ar eu pennau eu hunain yn Calais

hywel.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw ar yr Ysgrifennydd Cartref i weithredu ar frys yn dilyn adroddiadau fod ffoaduriaid o blant ar eu pennau eu hunain yn Calais o hyd er i’r awdurdodau yn Ffrainc honni fod y gwersyll ffoaduriaid wedi ei glirio.

Honnodd yr awdurdodau yn Ffrainc fod pawb oedd yn y gwersyll wedi eu cofrestru, ond gwadwyd hyn gan elusennau sy’n gweithio yno, gan ddweud fod llawer o ffoaduriaid sy’n blant heb eu cofrestru, heb unman i fynd ac yn cael eu gorfodi i gysgu ar balmentydd neithiwr, heb unrhyw fath o gysgod.

Meddai arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Hywel Williams AS: 

“Rhaid i lywodraeth y DG weithredu ar frys yn dilyn adroddiadau fod ffoaduriaid, gan gynnwys plant bregus, yn y gwersyll o hyd heb loches, yn cysgu ar y palmant.

“Er i’r awdurdodau yn  Ffrainc honni fod y gwersyll wedi ei glirio a’r holl ffoaduriaid wedi eu cofrestru, mae Achub y Plant a’r gwirfoddolwyr eu hunain wedi dweud fod nifer o blant bregus ar y safle o hyd, heb unman i droi, a heb loches.

“Plant diniwed yw’r rhain sydd wedi ffoi rhag erchyllderau, ac sydd yn awr ar eu pennau eu hunain, heb eu rhieni, yn cysgu ar strydoedd Calais. Rhaid i lywodraeth y DG wneud popeth yn ei gallu i amddiffyn y plant hyn.

“Rwy’n annog yr Ysgrifennydd Cartref i gysylltu fel mater o frys â’r awdurdodau yn Ffrainc a chynnig popeth yn ei gallu i sicrhau diogelwch y plant hyn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.