Wal Calais yn 'Echrydus', Medd Plaid

hywel_japan_2.PNG

Yn ymateb i’r cyhoeddiad y bydd wal wedi ei ariannu gan y DG yn cael ei adeiladu yn agos at wersyll ffoaduriaid, dwedodd Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Hywel Williams AS:

“Mae’r ffaith bod y DG wedi ymateb i’r argyfwng yn Calais drwy awgrymu adeiladu wal yn echrydus. Mae yna bobl yn dioddef mewn amodau dychrynllyd ar y gwersyll ac yn lle cynnig cymorth, mae San Steffan wedi ymateb drwy guddio’r sefyllfa y tu cefn i wal.

“Mae’r DG yn esgeuluso ei dyletswydd i helpu’r rheiny sydd mewn angen – yn enwedig y cannoedd o blant sydd yn dal i fyw ar y gwersyll sydd â’r hawl cyfreithiol i ymuno â’u teuluoedd yn y DG. Mae’n rhaid i Lywodraeth y DG weithio â Llywodraeth Ffrainc er mwyn datblygu cynllun cynhwysfawr i wella’r amodau erchyll ar y gwersyll yn Calais ac i ddod o hyd i ateb hir dymor i’r argyfwng hwn.

“Mae’r Toriaid i’w gweld yn defnyddio Brexit fel esgus i esgeuluso eu cyfrifoldebau i helpu ffoaduriaid, yn mabwysiadu polisiau afreolaidd ac annynol er mwyn anwybyddu’r sefyllfa sydd yn gwaethygu, yn hytrach na gweithio gyda’n cymdogion Ewropeaidd i ddod o hyd i atebion.

“Mae’n rhaid i Lywodraeth y DG ailystyried eu hymagwedd tuag at yr argyfwng ac ailgyfeirio’r miliynau o bunnoedd sydd wedi ei glustnodi i’r wal hwn i helpu’r bobl sydd angen lloches.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.