AC yn chwilio am atebion dros 95 o golledion swyddi yn safle Calsonic Kansei yn Llanelli

Wrth ymateb i’r newyddion fod cwmni cydrannau ceir Calsonic Kansei yn bwriadu dileu 95 o swyddi yn ei ffatri yn Llanelli, mae AC Canolbarth a Gorllewin Plaid Cymru Helen Mary Jones yn gofyn am atebion gan Lywodraeth Cymru ynghylch yr hyn y gellir gwneud i amddiffyn y gweithwyr.

Dywedodd Helen Mary Jones AC:

“Mae hyn yn newyddion hynod o ofidus i Lanelli a’r ardal ehangach. Rwyf wedi gofyn i Lywodraeth Cymru egluro'r hyn y maent yn ei wneud i gadw a diogelu swyddi yn ffatri Calsonic Kansei yn Llanelli.

“Yn ystod fy nghyfnod fel AC Llanelli, trwy weithio gyda’r gweithwyr, rheolwyr lleol a Llywodraeth Cymru, fe lwyddais i sicrhau dyfodol mwy disglair i’r ffatri. Roedd hyn yn gyfnod pan oedd Plaid Cymru mewn llywodraeth, gydag Ieuan Wyn Jones yn Weinidog dros yr Economi.

“Yn anffodus, mae’r newyddion hwn yn dangos, wrth i wleidyddion San Steffan gweryla ymysg ei gilydd dros Brexit, y bobl yn ein cymunedau sy’n dioddef. Mae colledion swyddi fel hyn yn ganlyniad o lanast Brexit, ac mae ein tref yn haeddu gwell.

“Dyma’r diweddaraf mewn cyfres o gyhoeddiadau ynglŷn â thorri swyddi yn Llanelli. Hoffwn weld Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agosach gyda Chyngor Sir Gaerfyrddin i drafod sut y gallent wella’r economi yn Llanelli.

“Mae Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar frys i ddiogelu swyddi ac i gynnig pob cefnogaeth i’r gweithwyr”.

Mae Helen Mary Jones wedi cyflwyno cwestiwn ysgrifenedig i Lywodraeth Cymru ynglŷn â’r trafodaethau y maent wedi’i cael gyda Calsonic Kansei ers y cyhoeddiad.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.