Leanne: Rhaid i sicrhau sefydlogrwydd economaidd i Gymru fod yn flaenoriaeth

Leanne_Pinc.jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi ymateb i fuddugoliaeth yr ymgyrch i Adael yr Undeb Ewropeaidd gan ddadlau y dylai sicrhau sefydlogrwydd i Gymru fod yn flaenoriaeth nawr.

Dywedodd Leanne Wood, tra bod yn rhaid parchu canlyniad y refferendwm, nid oedd hyn yn newydd y ffaith fod gadael yr UE yn debygol o gael effaith negyddol ar yr economi Gymreig, gan bwysleisio fod Plaid Cymru “yn unedig, hyderus a phenderfynol” o sicrhau fod pwerau a chyllid hanfodol yn cael eu trosglwyddo o Frwsel i Gymru.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

“Mae pobl yng Nghymru ac yn rhannau eraill o’r DG wedi pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd – rhaid parchu’r canlyniad hwnnw.

“Rhaid i sicrhau sefydlogrwydd economaidd a gwleidyddol i Gymru a gweddill y DG nawr fod yn flaenoriaeth.

“Gyda’r Alban yn pleidleisio i aros ac ail refferendwm annibyniaeth nawr ar y gorwel, nid oes dyfodol i’r DG yn ei ffurf bresennol. Yn fuan, bydd Cymru, ei heconomi a’i chymunedau yn gwbl agored i elit San Steffan a rhaid cymryd camau cadarn i leihau effaith y rhain.

“Nawr, rhaid i’r ymgyrch i Adael anrhydeddu’r addewidion wnaed ganddynt i ddiogelu grantiau a chefnogaeth gyllidol i Gymru a’n Gwasanaeth Iechyd, nid yn unig hyd at 2020 dan raglenni cyfredol yr UE, ond tu hwnt hynny i’r dyfodol.

“Bydd Plaid Cymru’n gweithio i sicrhau fod pob ceiniog a phob grym allweddol sy’n cael eu trosglwyddo o Frwsel yn uniongyrchol yn do di Gymru.

“Ar y bore tywyll ac ansicr hwn i’n gwlad, gall pobl fod yn siwr fod Plaid Cymru yn unedig, hyderus a phenderfynol o gael y gorau i Gymru. Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu er mwyn grymuso ein sefydliad cenedlaethol a gwarchod ein cymunedau.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.