Plaid Cymru yn cynyddu ei phleidlais yng Ngorllewin Casnewydd

Plaid Cymru yn cadw ei hernes am yr ail waith yn yr etholaeth

Mae Plaid Cymru wedi cadw eu hernes am yr ail waith ers ffurfio etholaeth Gorllewin Casnewydd.

Er i’r pleidiau mawr Llundeinig daflu popeth a fedrent at y sedd, dyblodd cefnogaeth Plaid Cymru.

Yn ei sylw am yr etholiad, meddai ymgeisydd y Blaid Jonathan Clark "Rwyf mor ddiolchgar i holl aelodau Plaid Cymru, yr holl bleidleiswyr a phawb arall fu’n rhan o’r ymgyrch enfawr hon.

"Mae pob un o’n hymgyrchwyr lleol wedi gweithio mor galed i gael y canlyniad hwn, ac y mae cadw ein hernes yn golygu ein bod ar i fyny yng Nghasnewydd.

"Y dewis yng Ngorllewin Casnewydd yw rhwng y pleidiau Llundeinig Llafur a Thorïaidd sy’n hwyluso Brexit, neu blaid sydd â’i gwreiddiau yng Nghymru, sydd wëid ymrwymo i adeiladu’r Gymru Newydd.

"Rydym wedi siarad â miloedd o bobl yn ystod yr ymgyrch hon, ac y mae’n amlwg eu bod yn ysu am newid. Rydym am fwrw ymlaen i gynnal y momentwm y tu ôl i’n cenhadaeth i adeiladu Cymru newydd."

"Pan gychwynnodd yr ymgyrch hon, dywedodd ein harweinydd Adam Price ei fod eisiau cychwyn sgwrs hollol newydd gyda phobl Casnewydd. Mae’r sgwrs honno bellach wedi cychwyn mewn gwirionedd a wnawn ni ddim gorffen hyd nes y byddwn wedi ennill Casnewydd, a’r Gymru newydd yr ydym oll eisiau ei gweld."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.