Plaid Cymru yn llongyfarch myfyrwyr Lefel A

Llyr_Gruffydd.jpg

Mae Plaid Cymru heddiw wedi llongyfarch myfyrwyr Lefel A eleni er bod gostyngiad bychan yn y canlyniadau cyffredinol.

 

Dywedodd Gweiniodg Addysg a Sgiliau cysgodol Plaid Cymru Llyr Gruffydd:

"Fy llongyfarchiadau gwresog i’r sawl sy’n derbyn eu canlyniadau heddiw, ffrwyth blynyddoedd o waith ac astudio caled, ar waetha’r siom anorfod y bydd rhai yn deimlo.

 

“Dylem dalu teyrnged hefyd i’n hathrawon am eu rhan hanfodol hwythau.

 

“Mae’r gostyngiad mewn canlyniadau yn pwysleisio eto yr angen i gyflwyno’r diwygiadau sydd yn cael eu gwneud ar hyn o bryd yng nghyswllt y cwricwlwm, hyfforddi athrawon a datblygu proffesiynol. Mae’r rhain oll yn bwysig i sicrhau y bydd system addysg Cymru yn gwella.

 

“Yn ehangach, mae angen i bobl ifanc sy’n gadael yr ysgol gael amrywiaeth o ddewisiadau o ran astudio pellach – boedd hynny’n academaidd, galwedigaethol, neu’n ddysgu seiliedig ar waith – a gwneud yn siwr hefyd fod mwy o swyddi gyda sgiliau ar gael yng Nghymru."

 

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.