Canlyniadau PISA yn dangos fod Llafur wedi “methu, methu a methu eto”

LlyrG.jpg

Mae AC Plaid Cymru Llyr Gruffydd wedi ymateb i gyhoeddiad canlyniadau PISA (Programme for International Student Assessment) Cymru gan gyhuddo Llywodraeth Lafur Cymru o “fethu, methu a methu eto” pan ddaw’n fater o addysg.

Mae canlyniadau PISA heddiw’n dangos:
- Mai Cymru yw’r wlad sy’n perfformio waethaf yn y DG (fel yn 2006, 2009 a 2012)
- Fod canlyniadau Cymru ar gyfer darllen, gwyddoniaeth a mathemateg yn waeth nag oeddent ddegawd yn ôl
- Fod Cymru nawr yn bellach ar ôl cymedr y DG ym mhob tri maes nag oeddem yn 2006

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cysgodol dros Addysg Llyr Gruffydd AC fod tranc safonnau addysgiadol yn ganlyniad i 17 mlynedd o Lywodraeth Lafur Cymru di-glem sydd wedi siomi athrawon a disgyblion.
Wrth ganmol gwaith athrawon ledled Cymru, dywedodd eu bod yn gorfod dioddef llwyth gwaith diangen o fawr a newidiadau anghynhyrchiol o ganlyniad i fethiannau’r Llywodraeth Lafur.

Dywedodd Llyr Gruffydd AC:
“Mae canlyniadau heddiw yn dangos fod Llywodraeth Lafur Cymru wedi methu, methu a methu eto pan ddaw’n fater o sicrhau dyfodol ein plant.
“Ar ôl 17 mlynedd o lywodraeth dan arweiniad Llafur, mae Cymru yn parhau i fod ar ôl gweddill y DG o ran darllen, mathemateg a gwyddoniaeth am y pedwerydd tro yn olynnol.
“Mae canlyniadau Cymru hefyd yn waeth nag yr oeddent ddegawd yn ôl yn y tri maes, ac rydym nawr yn bellach ar ôl sgor cymedr y DG nag oeddem yn 2016.
“Mae athrawon ledled Cymru yn gwneud gwaith rhagorol mewn amodau anodd tu hwnt. Yn sgil y ffaith fod y llywodraeth Lafur yn gwbl ddiglem mae athrawon wedi gorfod dioddef llwyth gwaith diangen o fawr a mynd drwy newidiadau anghynhyrchiol.
“Ni ellir bod unrhyw alibi nac unrhyw esgusodion. Dyna eiriau’r Gweinidog Addysg Llafur yn dilyn y canlyniadau gwael yn 2010. Rhaid i Lywodraeth Cymru nawr wrando ar ei eiriau a wynebu gwirionedd eu methiant.
“Cyn Etholiad y Cynulliad, ymrwymodd Plaid Cymru i dorri biwrocratiaeth mewn ysgolion gan weithio gyda’r proffesiwn i sicrhau’r gweithlu athrawon mwyaf medrus yn y DG i godi safonnau a chreu mwy o gyfleoedd i’n pobl ifanc. Dyna ein gweledigaeth i Gymru o hyd.
“Rhaid i’r Ysgrifennydd Cabinet newydd dros Addysg nawr ddangos gweledigaeth glir a chanolbwyntio ar ddelifro. Rwy’n ei hannog i aros ar y trywydd hwn a gorfodi’r diwygiadau arfaethedig fydd yn adeiladu system addysg sy’n addas ar gyfer y genhedlaeth nesaf.
“Dyna’r lleiaf mae ein disgyblion, rhieni ac athrawon yn ei haeddu.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.