Rhanbarth Canol De Cymru

Mae Canol De Cymru yn un o bump rhanbarth etholiadol ar gyfer etholiadau'r Cynulliad. Mae Aelodau yn cael eu hethol i gynrychioli'r rhanbarth yn unol â Fformiwla D'Hondt Mae gan bob plaid hawl i ddewis hyd at 12 ymgeisydd ar gyfer y rhanbarth, ond dim ond pedwar Aelod fydd yn cael eu hethol ar gyfer y rhanbarth gyfan. Y pedwar cyntaf ar restr Plaid Cymru, yn eu trefn, yw:

1. Leanne Wood

2. Neil McEvoy

3. Dafydd Trystan Davies

4. Liz Musa

Helpwch ymgyrch Canol De Cymru

Mae rhanbarth Canol De Cymru yn cynnwys wyth etholaeth. Cliciwch ar y map er mwyn dysgu mwy am yr etholaethau a’u hymgeiswyr Plaid Cymru:

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.