Canslo'r ymgyrch tan ddydd Sul

 Cymru_Gryfach.jpg

Mae'r ymgyrch swyddogol dros bleidlais i Aros, Cymru'n Gryfach yn Ewrop, wedi canslo ymgyrchu ar gyfer dydd Gwener a dydd Sadwrn yn sgil llofruddiaeth Jo Cox.

Maen nhw’n argymhell y gall pobl ddosbarthu taflenni o ddrws-i-ddrws ond na ddylid cnocio ar ddrysau na chynnal stondinau stryd neu ddigwyddiadau cyffelyb.

Bydd ymgyrchu yn ailddechrau ddydd Sul. Mae’r manylion am y trefniadau ymgyrchu ar eu gwefan.

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi rhoi teyrnged i Jo Cox gan ddweud: “Rwy’n cydymdeimlo gyda ffrindiau Jo Cox, ei theulu a’i chyd-weithwyr ar yr amser erchyll hwn.

“Er nad oeddwn i’n ei hadnabod hi’n bersonol, mae’r llu o deyrngedau oddi wrth y bobl oedd agosaf ati yn dangos ei bod hi’n Aelod Seneddol ymrwymedig a phoblogaidd, oedd ym myd gwleidyddiaeth am y rhesymau iawn.

“Rwy’n gobeithio y caiff y rheini oedd agosaf ati'r preifatrwydd a’r parch maen nhw’n haeddu i alaru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.