Condemnio ymgais Llafur i wthio cynlluniau ffermio drwodd

Llyrwrthygat.jpeg

Cyhuddwyd y Llywodraeth Lafur o geisio gwthio drwodd un o’r newidiadau mwyaf yn amaethyddiaeth Cymru ers yr Ail Ryfel Byd.

Yn ystod dadl ar ddyfodol ffermio yng Nghymru yn y Cynulliad Cenedlaethol heddiw, heriodd Ysgrifennydd Amaeth cysgodol Plaid Cymru Llyr Gruffydd AC benderfyniad yr Ysgrifennydd Amaeth i ysgrifennu at holl ffermwyr Cymru yn ystod ymgynghoriad byw gan y llywodraeth. Tynnodd sylw hefyd at ddatganiad diweddar lle dywedodd Lesley Griffiths: Bydd ein Rhaglen Rheoli Tir newydd yn cynnwys dau gynllun hyblyg newydd i gefnogi ffermwyr Cymru wedi Brexit - y Cynllun Gwytnwch Economaidd a’r Cynllun Nwyddau Cyhoeddus.”

Dywedodd Llyr Gruffydd, ysgrifennydd amaeth cysgodol Plaid Cymru: “Dyw hi ddim yn iawn, hanner ffordd trwy ymgynghoriad cyhoeddus, i’r Ysgrifennydd Cabinet ymyrryd i ddylanwadu ar farn pobl ac wfftio pryderon dilys rhanddeiliaid allweddol. Mae’n dweud ei bod eisiau gwrando ar farn pobl, ond mae’n amlwg mai dim ond barn y sawl sy’n cytuno â hi mae’n olygu.

Mae’n ddadlennol fod yr iaith a ddefnyddir yn ei datganiad – beth FYDD y rhaglen newydd yn gynnwys  – mor bendant, er bod y Llywodraeth wrthi yn ymgynghori. Ymddengys bod yr Ysgrifennydd Amaeth yn eithaf pendant, waeth beth fydd yr ymateb o’r ymgynghoriad, mai dyma fydd yn digwydd. Mae’n codi cwestiwn dros yr holl broses ymgynghori.

“Dim rhyfedd fod ffermwyr Cymru yn flin ac yn rhwystredig oherwydd bod y llywodraeth hon yn ceisio gwthio drwodd y bwriad i ddileu’r Cynllun Taliad Sylfaenol a’r modd y gallai cyllid ar gyfer amaeth gael ei ymestyn y tu hwnt i ffermwyr wrth eu gwaith at fusnesau mawr ac eraill nad ydynt yn ffermwyr gweithredol.

“Mae ei llythyr agored uniongyrchol at bob ffermwr yng Nghymru, ymyriad rhyfeddol  hanner ffordd trwy’r ymgynghoriad, yn gwneud y broses yn chwerthinllyd. Ymgais amlwg yw hon i osgoi’r farn arbenigol yn Undeb Amaethwyr Cymru am nad yw’n hoffi’r ffaith eu bod yn beirniadu ei chynigion.

“Mae’n bwysicach nac erioed i bawb sydd â diddordeb yng nghynaliadwyedd amaethyddiaeth at y dyfodol yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn, sy’n cau ar Hydref 30. Mae ffermwyr yn gweld bod y mater hwn yn dyngedfennol, ac y maent yn iawn.

“Buaswn yn annog yr Ysgrifennydd Cabinet i atal ei chynigion. Dylai ddilyn esiampl yr Alban, Gogledd Iwerddon a gweddill Ewrop a chynnig sefydlogrwydd a mwy o symlrwydd i ffermwyr Cymru. Ar y cyfnod mwyaf heriol hwn yn ein hanes diweddar, gadewch i ni o leiaf roi i ffermwyr Cymru elfen o sicrwydd a’r maes chwarae gwastad y maent yn haeddu.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.