Casnewydd

Pleidleisiwch dros Jonathan Clark

Mae Plaid Cymru yn ymgyrchu tuag at isetholiad Gorllewin Casnewydd gyda neges glir: Gall Cymru.

Gallwn fod yn hyderus, gallwn fod yn llewyrchus, gallwn fod yn annibynnol.

Mae'r blaid Lafur wedi'i rannu. Mae eu ASau yn gadael dros eu methiant i ddelio'n iawn gyda Brexit a'i methiant llwyr ar wrth-semitiaeth o fewn eu plaid. Mae Llafur wedi rheoli Casnewydd ar y Cyngor, y Cynulliad, a San Steffan am rhy hir. Gallwn oll weld o'n cwmpas effaith dominyddiaeth y blaid Lafur, a gallwn weld ei fod wedi methu.

Mae angen wir wrthwynebiad yn ein dinas. Gall Plaid Cymru, a Jonathan Clark, fod y gwrthwynebiad sydd ei angen. Ond gallwn ond gwneud hynna gyda'n gilydd. Cliciwch yma er mwyn ymuno a'r ymgyrch.

Pwy yw Jonathan Clark?

Jonathan yw ymgeisydd Plaid Cymru yn isetholiad Gorllewin Casnewydd. 

Wedi geni yn 1966, derbyniodd Jonathan ei addysg yn Ysgol Gyfun St Julian's, Casnewydd, Prifysgol Cymru, Llambed (BA (Hons) Hanes), Prifysgol Cymru, Casnewydd (MA Astudiaethau Celtaidd a Rhufeinaidd), a Phrifysgol Caerdydd, yn cwblhau MPhil yn Bensaernïaeth Rufeinig yn ddiweddar.


Y prif feysydd mae Jonathan yn bwriadu gweithio arnynt fel AS Gorllewin Casnewydd yw Cyfiawnder Cymdeithasol, Tai fforddiadwy, a'r economi. Yn hoff o gerdded, mae Jonathan hefyd yn gefnogwr brwd o glwb pêl droed Casnewydd yn ogystal â'r Dreigiau.


Dywedodd Jonathan mai dod i'r afael a phroblemau traffig ar yr M4 o gwmpas Casnewydd bydd ei brif flaenoriaeth os caiff ei ethol.

Dywedodd, "Mae cynllun y 'Black Route' yn ddrud, yn niweidiol, a ni fydd yn datrys problemau traffig o gwmpas Casnewydd a gweddill de Gwent."


"Mae angen i ni fuddsoddi yn ein trafnidiaeth gyhoeddus a gwella'r M4 presennol. Mae'n rhaid i ni ddechrau'r gwaith ar y Metro, y gorsafoedd trên, a'r parcio a theithio yng Nghaerleon - Ponthir, Celtic Lakes, Llanwern a Magor a datblygu gwasanaeth trên cyson i mewn i Gasnewydd o Ebbw Vale."

Ar Brexit, dywedodd Jonathan "Mae'n rhaid i ni sicrhau ni fydd Brexit 'Dim Cytundeb'. Hyd yn hyn yr unig beth rydym wedi gweld yw diffyg anhygoel yn y manylion sydd yn dod o San Steffan."

"Mae'r cyfuniad o hanner bygythiad a hanner ymrwymiad bod y llywodraeth yn cymryd i'r negodi yma yn anhygoel."

"Mae hwn yn agosach at wleidyddiaeth ffantasi nag yw at ffordd realistig o wynebu trafodaethau o'r fath. Rydym nawr ar y dibyn ac yn edrych dim agosach at benderfynu'r manylion o beth rydym eisiau na sut i'w gael."

"Yr unig opsiwn nawr yw ymestyn Erthygl 50 - fel nad ydym yn cwympo allan o'r Undeb Ewropeaidd heb gytundeb."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.