Rhaid i lywodraeth Sbaen gydnabod canlyniad refferendwm Catalonia

Cat.jpg

Mae Hywel Williams AS Plaid Cymru wedi ymateb i derfyn y pleidleisio yn refferendwm annibyniaeth Catalwnia gan alw ar lywodraeth Sbaen i gydnabod y canlyniad fel un dilys.

Dywedodd Mr Williams sydd wedi treulio'r dyddiau diwethaf yng Nghatalwnia fel sylwebydd rhyngwladol fod ymosodiadau a bygythiadau heddlu llywodraeth Sbaen yn erbyn pleidleiswyr heddychlon yn "waradwyddus" gan feirniadu "diffyg asgwrn cefn" mwyafrif arweinwyr gwleidyddol Ewrop sydd wedi bod yn araf iawn neu'n fud eu beirniadaeth o'r trais.

Dywedodd Hywel Williams AS:

"Mae Plaid Cymru yn cymeradwyo a gwerthfawrogi ymddygiad penderfynol, amyneddgar a di-drais pobl Catalwnia wrth fynegi eu barn democrataidd heddiw, yn wyneb ymddygiad gwaradwyddus gwladwriaeth Sbaen.

"Rydym yn condemnio ymddygiad gwladwriaeth Sbaen yn ymosod yn dreisgar ar bobl ddiamddiffyn gan gynnwys pobl hen. Rydym yn bryderus ac yn cydymdeimlo hefo'r 850 o bobl sydd wedi eu hanafu - dros 100 o rheiny yn gorfod cael triniaeth ysbyty.

"Rhaid hefyd condemnio llywodraeth Sbaen am ddwyn bocsys a phleidleisiau heb gyflwyno awdurdod cyfreithiol priodol, ymyrryd yn ddifrifol yn y broses drwy ddileu gwefannau, ymyrryd ar weithrediadau electronaidd yr etholiad, ac erlyn a chosbi gwleidyddion a etholwyd yn ddemocrataidd am ganiatau a chymryd rhan mewn trafodaethau sy'n gwbl gyfreithlon mewn unrhyw wlad arall ar sut i brofi barn y bobl.

"Rydym yn cymeradwyo gwaith disgybledig a thrylwyr a chydwybodol swyddogion etholiadol Catalwnia a hynny yn wyneb ymosodiadau a bygythiadau difrifol iawn.

"Croesawn y canlyniad o blaid annibyniaeth, gan alw ar lywodraeth Sbaen i gydnabod y canlyniad fel un dilys, a chondemnio diffyg asgwrn cefn democrataidd mwyafrif arweinwyr gwleidyddol Ewrop yn wyneb y trais hwn gan y wladwriaeth."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.