Dylai Llywodraeth Prydain hwyluso trafodaethau rhwng Catalonia a Sbaen

caernarfon_17.jpg

Dylai Llywodraeth Prydain alw ar Gatalonia a Sbaen i gynnal trafodaethau yn syth a chynnig eu gwasanaeth i hwyluso cynnydd, yn ôl AS Plaid Cymru, a chadeirydd y Grŵp Seneddol Trawsbleidiol ar Gatalonia, Hywel Williams AS.

Gwnaeth AS Arfon yr alwad yn ystod cwestiwn brys yn Nhŷ’r Cyffredin heddiw, gan gyfeirio at brofiad Llywodraeth Prydain o hwyluso refferendwm cyfansoddiadol a chyfreithlon yn yr Alban a’u dealltwriaeth o bwysigrwydd gwrando ar leisiau pob ochr o ran hyrwyddo heddwch yng ngogledd Iwerddon.

Dywedodd Mr Williams fod swyddogaeth a chyfrifoldebau’r DG fel aelod o’r Undeb Ewropeaidd, Cyngor Ewrop ac fel aelod parhaol o Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig yn gosod dyletswydd arnynt i weithredu.

Yn ei sylw, meddai AS Plaid Cymru a chadeirydd y GST ar Gatalonia, Hywel Williams AS:

“Heddiw, rwy’n gofyn i’r Llywodraeth weithredu mewn dwy ffordd - i’r llywodraeth alw ar y partïon yng Nghatalonia i gynnal trafodaethau ac yn ail, iddynt gynnig eu gwasanaeth i hwyluso cynnydd.

“All neb amau mai mater gwleidyddol yn hytrach na chyfreithiol yw hwn yn y bôn. Cael y ddwy ochr i siarad yw’r ffordd ymlaen. Yn y sefyllfa hon, mae gan Lywodraeth y DG gyfrifoldeb a chyfle: yn gyntaf, rhaid iddynt wneud popeth yn eu gallu i sicrhau diogelwch dinasyddion y DG sy’n byw yng Nghatalonia; yn ail, fel pŵer yn Ewrop, aelod o Gyngor Ewrop, yr UE, o NATO a Chyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, mae hyn yn digwydd yn ein cymdogaeth.

“Yn drydydd – ac yn unigryw – mae gan Lywodraeth y DG brofiad diweddar o refferendwm annibyniaeth a gynhaliwyd yn yr Alban, ac i raddau helaeth trwy gytundeb – mae gennym gyngor i’w gynnig. Ac y mae’r cytundeb heddwch a enillwyd trwy waith caled yng ngogledd Iwerddon yn gorwedd i raddau helaeth ar y cyfle i bawb gael dweud eu dweud.

“Yn fy nadl ar Gatalonia ar y degfed o Hydref, dywedodd y Gweinidog a atebodd na wnaed unrhyw gais am gyngor gan Lywodraeth Sbaen ac na chynigiwyd dim gan Lywodraeth y DG. Yr wyf yn gofyn yn awr am i’r cynnig hwnnw gael ei wneud.”

Ychwanegodd llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Tramor, Jonathan Edwards AS:

“Yr hyn yr ydym yn dystion iddo yng Nghatalonia yw gormes yn dychwelyd i orllewin Ewrop, ac ni fydd hanes yn garedig wrth y rhai a anwybyddodd weithredoedd Llywodraeth Sbaen.

“Dylai Llywodraeth Prydain fod yn amddiffyn gwerthoedd heddwch a democratiaeth a dylent gondemnio yn glir y gorthrwm am bobl Catalonia, eu harweinyddion gwleidyddol a’u sefydliadau democrataidd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.