Dylai Cymru gydnabod Gweriniaeth Catalwnia - Leanne Wood

Catalonia_Plaid_Cymru_(1).jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru ac AS y blaid, Hywel Williams sy'n cadeirio'r Grwp Seneddol Oll-Bleidiol ar Gatalwnia wedi llongyfarch pobl Catalwnia ar ennill annibyniaeth "drwy ddulliau heddychlon a democrataidd."

Dywedodd Leanne Wood y dylid cymeradwo pobl Catalwnia am fynegi eu barn democratiaeth drwy'r blwch pleidleisio gan wrthod trais, ac ychwanegodd y byddai Plaid Cymru yn galw am bleidlais yn y Cynulliad Cenedlaethol i gydnabod Gweriniaeth Catalwnia.

Dywedodd Leanne Wood:

"Rwy'n llongyfarch pobl Catalwnia am ennill eu hannibyniaeth drwy ddulliau heddychlon a democrataidd.

"Mae pobl Catalwnia wedi mynnu ar drywydd democrataidd i sicrhau annibyniaeth drwy'r blwch pleidleisio. Dylid eu cymeradwyo am barhau i wrthod trais, er gwaetha'r ffaith eu bod yn wynebu gorthrwm Gwladwriaeth Sbaen.

"Bydd Plaid Cymru yn galw ar y Cynulliad Cenedlaethol i gydnabod Gweriniaeth Catalwnia fel gwlad annibynnol."

Ychwanegodd Hywel Williams AS, Cadeirydd y Grwp Seneddol Oll-Bleidiol ar Gatalwnia:

"Mae hon yn foment hanesyddol i bobl Catalwnia.

"Rhaid i'r Undeb Ewropeaidd barchu ei hegwyddorion craidd o ryddid, democratiaeth a hawliau sifil, gan sefyll ochr yn ochr hefo pobl Catalwnia fel dinasyddion Ewropeaidd."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.