Ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r economaidd yng ngorllewin Cymru yn cael ei groesawu

00_Adam_Price_AC.jpg

Mae Plaid Cymru yn croesawu cynnydd ond yn galw am wersi i'w dysgu o'r broses

Mae Aelodau Cynulliad Plaid Cymru Adam Price a Sian Gwenllian wedi croesawu buddsoddiad Llywodraeth Cymru i wireddu cyfleoedd datblygiad economaidd yng ngorllewin Cymru drwy ymrwymo i gefnogi prosiect Yr Egin yng Nghaerfyrddin, ond mynnont fod angen dysgu gwersi o'r broses.

Fe wnaeth Aelod Cynulliad sir Gaerfyrddin ac Ysgrifennydd Cabinet yr Wrthblaid Plaid Cymru dros yr Economi,Adam Price, groesawu’r cyhoeddiad fel "cam mawr ymlaen" sy'n cydnabod "cyfleoedd datblygu economaidd aruthrol o fawr."

Fe wnaeth Aelod Cynulliad Arfon ac Ysgrifennydd Cabinet yr Wrthblaid Plaid Cymru ar gyfer yr Iaith Gymraeg, Sian Gwenllian, longyfarch Sir Gaerfyrddin ar ei llwyddiant ac fe ddywedodd hi fod angen "edrych ar y prosesau dan sylw" er mwyn "dysgu gwersi ar gyfer y dyfodol."

Wrth siarad ar ôl y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru heddiw, dywedodd Aelod Cynulliad Adam Price:

"Yr egwyddor i mi bob amser yw annog a chefnogi sefydliadau a chyflogaeth yn y sector gyhoeddus y tu allan i ardal Caerdydd. Yr wyf, ar gofnod, yn cefnogi symud S4C naill ai i Gaerfyrddin neu Gaernarfon fel ffordd i roi hwb i'r economi ranbarthol. Wedi dweud hynny, yr wyf wrth gwrs falch iawn yn bersonol fod S4C wedi dewis dod i fy sir enedigol.

"Mae penderfyniad Llywodraeth Cymru heddiw yn cydnabod y cyfleoedd datblygu economaidd aruthrol ar gyfer rhanbarth gorllewin Cymru a sut y gallwn wneud y gorau o fanteision yr adleoli hwn. Mae hyn yn sicr i’w groesawu'n gynnes. Nawr fod y penderfyniad wedi ei wneud, mae'n hanfodol i'r prosiect fynd rhagddi cyn gynted â phosibl

"Mae pob un ohonom ym Mhlaid Cymru wedi bod yn ymladd am fwy o fuddsoddi y tu allan i Gaerdydd. Mae hwn yn gam mawr ymlaen, ac rydym yn edrych ymlaen at weld y manteision ddaw o’r prosiect hwn”

Ychwanegodd yr Aelod Cynulliad Sian Gwenllian:

"Yr wyf yn llongyfarch Sir Gaerfyrddin ac yn enwedig y tîm Plaid Cymru sydd wedi hyrwyddo eu hardal.

"Fel Aelod Cynulliad Arfon roeddwn yn siomedig iawn na chefnogwyd cais Caernarfon, yn enwedig gan ei fod yn opsiwn dichon o'r cychwyn cyntaf na fyddai’n golygu chwistrelliad o filiynau o bunnoedd o arian cyhoeddus yn hwyr iawn yn y broses.

"Mae'n gwbl hanfodol rwan, ein bod ni’n ymdrechu i weld mwy o'n sefydliadau cenedlaethol a’r sector cyhoeddus yn adleoli o Gaerdydd, ein bod yn edrych ar y broses oedd yn ymwneud â phrosiect Yr Egin S4C a sut y gallwn ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol.

"Rydym i gyd am weld chwarae teg a sicrwydd fod pob carfan yn gwybod pa gyfleoedd sydd ar gael iddynt wrth gyflwyno pecyn i leoli sefydliadau cenedlaethol. Nid yw hyn wedi bod yn broses llyfn, ond yn un y mae Plaid Cymru yn gobeithio y gall fod yn gatalydd i weld mwy o fuddsoddi a mwy o gyfleoedd economaidd y tu allan i Gaerdydd a'r de ddwyrain. "

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.