'Cefnogwch Plaid i Guro Brexit' meddai cyn-Arweinydd Gwyrddion Cymru

grenville-ham.jpg

Mae Grenville Ham, cynghorydd tref Aberhonddu a chyn-arweinydd y Blaid Werdd yng Nghymru, wedi apelio i’w gyn-gydweithwyr Gwyrdd i fenthyg eu pleidlais i Blaid Cymru.

Gyda’r polau nawr yn dangos mai Plaid Cymru yw’r unig blaid sy’n ffafrio Aros a all ennill seddi yn yr etholiad Ewropeaidd, mae un o gyn-arweinwyr y Blaid Werdd yng Nghymru wedi apelio i’w gyn-gydweithwyr i gefnogi Plaid Cymru.

Toc cyn cynhadledd flynyddol Plaid Cymru fis Hydref diwethaf, gadawodd Grenville Ham y Blaid Werdd fis Hydref diwethaf i ymuno â Phlaid Cymru. Ar y pryd, dywedodd “Rwy’n falch iawn o ddweud fy mod wedi ymuno â’r unig blaid sy’n canolbwyntio’n gyfangwbl ar ddyfodol Cymru.”

Mae Plaid Cymru’n gofyn wrth gefnogwyr y Democratiaid Rhyddfrydol a’r Gwyrddion i’w chefnogi hi yn yr etholiad Ewropeaidd er mwyn sicrhau mwyafrif dros Aros.

Dywedodd Grenville Ham:

“Rwy’n apelio i fy nghyn-gydweithwyr ym mudiad y Gwyrddion i gefnogi Plaid Cymru yn yr etholiad Ewropeaidd.

“Rwy’n dweud wrthynt yn syml iawn na all y Gwyrddion, na chwaith y Democratiaid Rhyddfrydol, ennill yn yr etholiad hwn. Plaid Cymru yw’r unig blaid sy’n ffafrio Aros a all ennill.

“Yr unig ffordd o guro Brexit a sicrhau mwyafrif dros Aros yw i gefnogi Plaid Cymru. Os bydd Gwyrddion a Democratiaid Rhyddfrydol yn cefnogi Plaid, gallai Aros ennill dwy sedd.

“Fel cyn-aelod a chyn-arweinydd Gwyrddion Cymru, rwy’n gwybod y bydd llawer o fy nghyn-gydweithwyr yn ei chael yn anodd i gefnogi plaid arall, ond rwy’n gofyn wrthynt o waelod calon i fenthyg eu pleidlais i Blaid Cymru gan mai dyna’r unig ffordd o sicrhau mwyafrif dros Aros.

“Boed ar newid hinsawdd neu Brexit, rhaid inni gydweithio. Os bydd digon o Wyrddion a Democratiaid Rhyddfrydol yn cefnogi Plaid, gallwn wthio’r Brexit party i’r ail safle. Gyda’n gilydd, gallwn guro Brexit.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.