Cefnogwyr niferus pleidiau eraill yn troi at Blaid Cymru am y tro cyntaf yn etholiad Ewrop

Plaid_Cymru_Diolch_23-05-19.jpg

Wrth i’r pleidleisio ddod i ben yn yr etholiad Ewropeaidd, mae Plaid Cymru wedi dweud ei bod wedi derbyn negeseuon lu gan bobl fyddai fel arfer wedi cefnogi pleidiau eraill i ddweud eu bod yn cefnogi’r blaid y tro hwn.

Mae’r blaid wedi dweud ei bod wedi derbyn nifer o negeseuon, yn enwedig ar y cyfryngau cymdeithasol, gan bobl a oedd wedi ei chefnogi am y tro cyntaf.

Cyn yr etholiad, apeliodd Plaid Cymru i bleidleiswyr y Democratiaid Rhyddfrydol a’r Gwyrddion i’w chefnogi hi fel yr unig opsiwn posibl er mwyn curo Brexit.

Roedd y blaid hefyd wedi apelio am gefnogaeth gan bleidleiswyr Llafur a oedd yn teimlo’n flin gyda cheisiadau eu harweinyddiaeth i hwyluso Brexit Torïaidd heb Bleidlais y Bobl.

Ddydd Llun, gosododd Pôl Baromedr Cymru gan YouGov ar ran ITV Cymru Wales a Phrifysgol Caerdydd Blaid Cymru yn yr ail safle ar 19%, o flaen Llafur ar 15%.

Wrth siarad cyn cau’r bleidlais, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“O’r hyn rydym yn ei weld, mae llawer o bobl wedi cefnogi Plaid Cymru am y tro cyntaf heddiw.

“Ar ddrysau, ar ffônau, ac yn arbennig ar y cyfryngau cymdeithasol, rydym wedi derbyn negeseuon lu o gefnogaeth gan gan bobl sydd erioed wedi pleidleisio dros y blaid o’r blaen.

“Rydym yn gwybod na fydd hynny wedi bod yn benderfyniad hawdd – felly diolch. Diolch am eich cefnogaeth, a byddwch yn ymwybodol y byddwn yn gwneud popeth i haeddu’r ymddiriedaeth rydych wedi ei gosod ynddom.

“Heddiw, mae nifer o bleidleiswyr tro cyntaf Plaid Cymru wedi dod at ei gilydd i wrthod culni Brexit sefydliad San Steffan ac yn lle, o blaid dyfodol Ewropeaidd disglair a llewyrchus i Gymru. Mae gwleidyddiaeth yn newid, felly dewch inni gadw at ein gilydd, cadw i fynd, a gyda’n gilydd gallwn adeiladu Cymru newydd mewn Ewrop newydd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.