Undeb Celtaidd 'yn rheidrwydd' waeth beth fydd yn digwydd i Brexit

30219200567_30c66c2c7b_o.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi dweud fod angen ‘llawer mwy o gydweithrediad’ rhwng y cenhedloedd Celtaidd waeth beth fydd yn digwydd gyda Brexit ac awgrymodd Fanc Datblygu Celtaidd ar gyfer prosiectau buddsoddi ar y cyd mewn  seilwaith ynni, trafnidiaeth a chyfathrebu.   

Daw ei sylwadau cyn ei ddarlith allweddol yn y Sefydliad  Materion Rhyngwladol ac Ewropeaidd yn Nulyn yn nes ymlaen heddiw.

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn ymweld â Dulyn heddiw [Iau] i annerch y Sefydliad  Materion Rhyngwladol ac Ewropeaidd ar gydweithrediad a pherthynas pedair cenedl y DG ac Iwerddon yn y dyfodol. 

Wrth siarad cyn y ddarlith, dywedodd  arweinydd Plaid Cymru Adam Price,

“Rwy’n credu y gall Cymru fod yn gymaint mwy na dim ond pont dir i Iwerddon i Loegr a chyfandir Ewrop. Yr hyn a gynigiwn yw bod yn bartner gwleidyddol gydag Iwerddon mewn prosiect o bwys ar gyfer yr 21ain ganrif – prosiect sydd yn fater o frys oherwydd y ddadl ar Brexit a phrosiect sy’n ddim llai nac ail-lunio o’r bôn i’r brig y berthynas wleidyddol ar draws gorllewin Ewrop.

“Gallem weld llawer mwy o gydweithredu rhwng y cenhedloedd Celtaidd, hyd yn oed ffurfio rhyw fath o undeb Celtaidd - mudiad amlhaenog gyda’i strwythurau ac ysgrifenyddiaeth ei hun a allai sefydlu, er enghraifft, Fanc Datblygu Celtaidd ar gyfer prosiectau buddsoddi ar y cyd mewn  seilwaith ynni, trafnidiaeth a chyfathrebu. 

“Gallwn gael gwell dyfodol trwy ffurfio trefn newydd o gydweithio ar yr ynysoedd hyn. Cydweithredu sy’n seiliedig ar bartneriaeth gydradd a pharch rhwng Iwerddon, Cymru, yr Alban a Lloegr fydd yn datblygu strwythurau sydd gennym eisoes fel rhan o Gytundeb Gwener y Groglith – Cyngor Prydain ac Iwerddon, a allai fod yn fan cyfarfod lle gallwn ddechrau creu’r ddealltwriaeth gyffredin y bydd arnom ei hangen i fwrw ymlaen a’n perthynas newydd.

Dywedodd arweinydd y Blaid fod Brexit wedi dangos fod system wleidyddol Prydain wedi ‘torri’ a’i bod yn bryd adnewyddu Ewrop – gan gychwyn gyda phartneriaeth o’r newydd rhwng cenhedloedd cyfartal ar Ynysoedd Prydain.

Meddai Adam Price,

“Dangosodd Brexit fod system wleidyddol Prydain wedi torri, wedi cloi ac yn methu dod i gonsensws. Daeth yn bryd newis nid yn unig i Aros i mewn, ond i Ddiwygio, Adnewyddu ac Adfywio Ewrop yn Ewrop a all fod yn gymdeithasol, yn ddemocrataidd, datganoledig ac amrywiol.

“Gweledigaeth sydd gennym ni o gymdeithas newydd , gwleidyddiaeth newydd, Cymru newydd, Iwerddon newydd, yr Alban newydd , Lloegr newydd – ac Ewrop newydd hefyd.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.