Plaid Cymru yn herio celwyddau Llafur dros ymrwymiadau gwariant iechyd

AdamPrice1llai.jpg

Mae ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru, Adam Price, wedi herio “celwydd noeth” y blaid Lafur wrth iddynt ymateb i gyhoeddiad maniffesto Plaid Cymru heddiw.

Bu ymgeisyddion ac aelodau etholedig Llafur ar y cyfryngau cymdeithasol yn gwasgaru anwireddau am ymrwymiadau gwariant iechyd Plaid Cymru.

Dan lywodraeth Plaid Cymru, ni fyddai’r un geiniog yn cael ei thorri o’r Gwasanaeth Iechyd. Yn wir, byddai’r gyllideb iechyd £925m yn fwy yn 2020/21 nac yn 2015/16 dan ein cynlluniau.

Dywedodd ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru Adam Price:

“Rhaid herio’r blaid Lafur dros eu celwyddau noeth wrth ymateb i ymrwymiadau gwariant iechyd Plaid Cymru.

“Yr un modd ac y gwnaethant dwyllo miliynau o bobl dros drosedd rhyfel Irac, ac maent nawr yn delio mewn twyll pan ddaw’n fater o drafod y materion o bwys yn yr etholiad hwn.

“Bu farw miloedd o bobl yn sgil twyll Llafur dros Irac, ac mae miloedd o bobl nawr yn marw heb fawr o urddas ac o achosion ataliadwy yn sgil eu difaterwch cronig tuag at gyflwr ein gwasanaethau cyhoeddus.

“Dyma ymgais daer gan y blaid Lafur i bardduo Plaid Cymru sydd heddiw wedi lansio’r rhaglen lywodraeth fwyaf uchelgeisiol ac arloesol ers dechrau datganoli.

“Mae 17 mlynedd o ddiffyg tlodi Llafur wedi gadael Cymru ar waelod pob tabl cyrhaeddiad.

“Mae ein cenedl yn haeddu gwell na phlaid lywodraeth sy’n dewis delio mewn twyll ac sy’n fodlon i’w diffyg moesoldeb ddwyn gwarth ar nid yn unig eu plaid ond ar ddemocratiaeth Cymru hefyd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.