Cerdded y Cymoedd i Steffan

99081e6c-74ec-4536-8f2e-2cb046b00aab.jpg

Mae chwaer Steffan Lewis AC, Nia Davies, yn trefnu taith gerdded i godi arian tuag at Ganolfan Ganser Felindre ar Orffennaf 14eg, lle mae Steffan Lewis yn derbyn triniaeth.

Cyn y Nadolig, mi gafodd Steffan Lewis AC y newyddion fod ganddo ganser y coluddyn, cyfnod pedwar. Daeth hyn fel sioc ac mae'r misoedd diwethaf wedi bod yn anodd ond rydym ni mor ddiolchgar am y gofal y mae Steffan wedi ei dderbyn gan Ysbyty Felindre, Caerdydd.

Mae teulu Steffan eisiau diolch i'r staff yn Felindre a'u cefnogi i barhau gyda'u gwaith arbennig felly mae nhw, dan ofal Nia Davies - chwaer Steffan, wedi trefnu taith gerdded i godi arian at Ganolfan Ganser Felindre ar Orffennaf yr 14 ac i godi ymwybyddiaeth o gancr y coluddyn.

Cliciwch yma er mwyn cyfrannu at y daith neu yma er mwyn derbyn rhagor o wybodaeth ar sut i gymryd rhan neu i wneud cyfraniad at achos mor bwysig. 

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.