Cerdyn Clyfar Cenedlaethol i sicrhau hawliau cyffredinol

Smart_Card.png

Bydd Plaid Cymru yn sefydlu system Cerdyn Clyfar er mwyn sicrhau hawliau cyffredinol i bawb sy'n byw yng Nghymru.

Drwy'r system, bydd gan bobl fynediad i hawliau cyffredinol yn cynnwys presgripsiynau am ddim, teithio ar fws am ddim i bobl dros 60 oed, a mynediad am ddim i amgueddfeydd.

Bydd Plaid Cymru yn gweithio tuag at ehangu'r hawliau hyn pan fydd gan Gymru'r grym i wneud hynny, gan gynnig dim costau Tollau Hafren i ddinasyddion, a theithio bws a rheilffordd anghyfyngedig ledled Cymru am un ffi flynyddol.

Wrth lansio'r polisi heddiw, dywedodd Simon Thomas fod y cerdyn y symbol o berthynas newydd rhwng Llywodraeth Cymru a'r dinasyddion mae'n eu gwasanaethu.

Dywedodd Simon Thomas ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru dros Orllewin Caerfyrddin a De Penfro:

"Bydd Plaid Cymru yn sefydlu ffordd newydd o weithio ar draws llywodraeth, a rhwng y llywodraeth a'r dinesydd, gan ddelifro'n effeithiol dros bobl Cymru.

"Os y cawn ein hethol fis Mai, bydd Plaid Cymru yn creu Cerdyn Clyfar i bawb sy'n byw yng Nghymru, a fydd yn troi'n brif system o sicrhau hawliau cyffredinol.

"Bydd Cerdyn Clyfar Plaid Cymru yn sicrhau presgripsiynau am ddim, teithio bws am ddim i bobl dros 60 oed, mynediad am ddim i amgueddfeydd a llawer mwy.

"Ac wrth i'r Cynulliad gael grym dros agweddau eraill megis tollau Pont Hafren, byddwn yn cael gwared ar y costau hyn i bawb sy'n cario'r cerdyn.

"Bydd Plaid Cymru'n sefydlu perthynas newydd rhwng Llywodraeth Cymru a phobl Cymru, ac mae ein Cerdyn Clyfar yn symbol o hynny."

Dywedodd Bethan Jenkins ymgeisydd Plaid Cymru dros Aberafan:

"Bydd Cerdyn Clyfar Plaid Cymru yn sicrhau hawliau cyffredinol am ddim i bobl Cymru. Dan lywodraeth Plaid Cymru bydd eich Cerdyn Clyfar yn sicrhau mynediad i chi i deithio bws am ddim, mynediad am ddim i amgueddfeydd a chyfres o hawliau eraill, ac rydym yn edrych ymlaen at ehangu'r rhestr hon yn y dyfodol.

"Mae'n bryd am lywodraeth sy'n canolbwyntio ar yr hyn y gall ei ddelifro dros bobl Cymru ac mae Plaid Cymru'n cynrychioli'r newid sydd ei angen."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.