Maniffesto Llywodraeth Leol Ceredigion

Ymgeiswyr_Ceredigion_2.jpg

Croeso i dudalen Maniffesto Plaid Cymru Ceredigion ar gyfer etholiadau’r Cyngor Sir, 2017.

Teitl y Maniffesto yw, ‘Sefyll dros Geredigion mewn cyfnod anodd’.

Fe gwelwch chi, wrth ddarllen y Maniffesto, bod tîm Plaid Cymru wedi cyflawni i Geredigion yn y cyfnod lle bu toriadau erchyll gan San Steffan, a’r Cynulliad.

Wrth symud ymlaen, mae ein hamcanion ni i Geredigion yn glir:

1. Datblygu Ceredigion
– Tyfu’r economi, gwella band-llydan a signal ffôn
2. Datblygu’r seilwaith
– Cryfhau cysylltiadau trafnidiaeth a datblygu’r ffyrdd
3. Sicrhau ein dyfodol
– Addysg o’r safon uchaf, tai fforddiadwy a chefnogaeth i’r Gymraeg
4. Gofal i’r rhai sydd ei angen
– Darparu gwasanaethau cymdeithasol cryf
5. Arbed arian a gweithio’n effeithiol
– Lleihau gwastraff, ac ail-lunio gwasanaethau er lles pawb

Gobeithiwn felly, bod ein weledigaeth yn glir. Gwelir isod ein maniffesto llawn neu cliciwch yma i'w ddarllen fel PDF. 

Os am wybod rhagor am waith Plaid Cymru yng Ngheredigion, cysylltwch â: Plaid Cymru Ceredigion, 32 Heol y Wîg, Aberystwyth, SY23 2LN l 01970 617492 l post@pc-ceredigion.co.uk.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.