Cerith Griffiths

CerithG.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Cwm Cynon

Cafodd Cerith Griffiths ei eni a'i fagu yng Nghwm Aman, ardal sy'n debyg iawn i Gwm Cynon. Mae'n gymuned agos ac roedd llawer o'i deulu yn gweithio yn y pyllau glo, gan gynnwys ei dad. Bu ei fam yn gweithio yn  yr ysgol leol cyn iddi fynd i weithio yn yr ysbyty leol.

Mae Cerith yn gweithio fel diffoddwr tân ac ef yw Ysgrifennydd Undeb y Brigadau Tân yng Nghymru, ac mae'n cynrychioli aelodau o dri gwasanaeth sef De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Gogledd Cymru a De Cymru.

Mae'n angerddol ynghylch creu economi gryfach a'i flaenoriaeth yw creu mwy o swyddi lleol sy'n talu'n dda. Mae Cerith yn credu bod codi safonnau addysg yn bwysig iawn, yn ogystal ag amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus allweddol rhag yr ymosodiadau maen nhw'n ei wynebu gan y pleidiau unoliaethol. Ei gred yw bod hyn yn ffordd o fynd i'r afael â thlodi, ac nad oes yn rhaid i Gymru fod yn dlawd.

Mae Cerith yn mwynhau cadw'n heini, yn enwedig rhedeg a seiclo dros bellteroedd. Mae hefyd yn mwynhau cerdded.

Helpwch ymgyrch Cerith

Nôl i’r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.