ASE Plaid Cymru wedi ei siomi gan ganlyniad pleidlais CETA

EFA_CETA_Strasbourg_15-2-17_2.jpg

Gan sôn am bleidlais Senedd Ewrop i gymeradwyo cytundeb masnach rydd dadleuol CETA rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Canada, dywedodd ASE Plaid Cymru, Jill Evans:

“Rwy’n hynod o siomedig gan y canlyniad yma.

“Bydd y cytundeb yma, sydd yn un gwael iawn ac a drafodwyd yn y dirgel yn bennaf, yn tanseilio hawliau gweithwyr a safonau amgylcheddol a gallai agor y drws i Organebau a Addaswyd yn Enetig (Bwydydd GM). Bydd yn caniatau corfforaethau aml-wladol i herio llywodraethau democrataidd.

“Er gwaetha’r ffaith bydd y Deyrnas Gyfunol yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, bydd y cytundeb yma’n cael effaith anferth ar bobl yng Nghymru, oherwydd y gallwn fod yn rwymedig i’r cytundeb am hyd at 20 mlynedd wedi i ni dynnu allan ohono.

“Mae hyn nawr yn sefydlu cynsail am gytundebau masnach rhydd pellach.Wrth i’r DG lofnodi cytundebau masnach newydd yn dilyn gadael yr UE, mae’n rhaid i ni barhau i wthio am drefniadau fydd o les i ddinasyddion, defnyddwyr, entrepreneuriaid a gweithwyr yng Nghymru. Allwn ni ddim agor ein marchnadoedd heb fod yna reolau cymdeithasol ac ecolegol yn cael eu gweithredu hefyd. Dywedwn “ie” i fasnach ond “na” i CETA.

“Cafwyd protestiadau anferth yn erbyn CETA ymhob sector ac mae yna fudiad mawr ar draws Ewrop gyfan sydd yn galw am fwy o atebolrwydd a mwy o fasnach deg. Nid dyma ddiwedd ar y stori.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.