Cronfa Gweithwyr Llawrydd

Mae artistiaid a gweithwyr llawrydd unigol yn rhan hanfodol o’r sector diwylliannol - awduron, artistiaid, cerddorion, dylunwyr setiau, i enwi ond ychydig.

Byddai Cronfa Gweithwyr Llawrydd Plaid Cymru yn cefnogi 1,000 o weithwyr llawrydd i weithio yn y gymuned ac mewn ysgolion, gyda incwm sylfaenol o £ 1,000 y mis am ddwy flynedd yn gefn iddo.

A ydych chi'n cefnogi'r polisi?