Chad Rickard

Chad.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Pontypridd

Fe’m ganwyd ym Mhontypridd ym 1987 ac yn y dref y cefais fy magu. Fel plentyn, bum yn byw yn Rhydyfelin, Graigwen, Cilfynydd, Glyntaf ac yn y diwedd yn ôl i Rydyfelin lle mynychais Ysgol Fabanod Glantâf, Ysgol Gynradd Parc Lewis ac Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen. Mae fy nhad-cu a mamgu a’m mam yn dal i fyw yn Rhydyfelin; rwyf i’n byw yn y Ddraenen Wen, a fi yw’r hynaf o dri brawd.

Ers 2011 bûm yn gweithio fel ymchwilydd yn y Cynulliad Cenedlaethol, gan ganolbwyntio yn bennaf ar iechyd a gwasanaethau cymdeithasol. Cyn hynny, gweithiais mewn amrywiaeth o wahanol swyddi, o ganolfannau galw i lenwi silffoedd yn Iceland, a helpu i redeg ymgyrchoedd etholiad.

Rwy’n sefyll yn yr etholiad hwn am fod ar ein hetholaeth a’n gwlad angen enbyd am newid cyfeiriad. Mae arnom angen plaid ac arweinwyr ym Mae Caerdydd sydd â’r weledigaeth i newid ein cenedl er gwell wedi 17 mlynedd hir o ddiffyg cyfeiriad dan Lafur. Rwy’n credu mai nawr yw’r amser am lywodraeth newydd Plaid Cymru, sydd â’r syniadau mentrus a’r ymdeimlad o bwrpas i ddechrau adeiladu Cymru i fod y wlad y gwyddom y gall fod.

Helpwch ymgyrch Chad

Nôl i’r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.