Ynysoedd Chagos: Rhaid i’r DG barchu dyfarniad y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol

JE.jpg

Mae Plaid Cymru wedi annog Llywodraeth y DG i barchu dyfarniad y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol, a fydd yn archwilio statws cyfreithiol Ynysoedd Chagos yn dilyn pleidlais yng Nghynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Arferai’r gyn-drefedigaeth Brydeinig fod yn rhan o Mauritius ond fe’i gwahanwyd ym 1965 cyn i’r DG roi annibyniaeth i weddill Mauritius. Mae ar brydles ar hyn o bryd i Unol Daleithiau America ac fe’i defnyddir fel canolfan awyrennau.

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Tramor, Jonathan Edwards, wedi croesawu penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y CU, a bleidleisiodd 94 i 15 o blaid mynd â’r anghydfod i’r Llys Cyfiawnder Rhyngwladol, gan ddweud fod Plaid Cymru “yn sefyll gyda chenhedloedd gorthrymedig ledled y byd.”

Disgrifiodd Mr Edwards y modd y symudwyd trigolion Ynysoedd Chagos i wneud lle i faes awyrennau i UDA fel “anghyfiawnder hanesyddol”.

Yn ei sylw, meddai llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Tramor, Jonathan Edwards:

“Rydym yn croesawu penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y CU. Mae Plaid Cymru yn sefyll gyda chenhedloedd gorthrymedig ledled y byd, ac y mae’n bwysig i anghyfiawnder hanesyddol gorfodi trigolion Ynysoedd Chagos i adael eu cartrefi er mwyn gwneud lle i faes awyrennau’r UDA gael ei gydnabod yn rhyngwladol, ac y mae’n arbennig o bwysig fod Llywodraeth Prydain yn cydnabod hyn.

“Does dim yn y modd y triniodd y Wladwriaeth Brydeinig y trigolion hyn y gallwn ymfalchïo ynddo. Y Chagosiaid ddylai fod yn falch, am i’w hysbryd eu galluogi i ddychwelyd i’r Uchel Lys yn 2000 a gofalu bod mwyafrif helaeth Cynulliad Cyffredinol y CU bleidleisio o’u plaid.

“Byddai’n rheitiach i Lywodraeth Prydain fuddsoddi yn ail-adeiladu seilwaith yr ynysoedd yn hytrach na gwastraffu adnoddau ar achosion llys i geisio gwadu i’r ynyswyr hyn eu hawliau dynol sylfaenol.

“Mae Plaid Cymru yn cefnogi brwydr Mauritius am gyfiawnder ac yr wyf yn galw ar Lywodraeth Prydain i barchu dyfarniad y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.