Plaid Cymru’n mynnu 'dydd y farn' i Blair

hywelwilliams.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddiad Adroddiad Chilcot, dywedodd Hywel Williams AS arweinydd Grŵp Plaid Cymru yn San Steffan:

"Mae Adroddiad Chilcot yn cadarnhau beth mae ASau Plaid Cymru wedi ei ddweud o'r cychwyn - fod y ddogfen a baratowyd gan Mr Blair yn amlinellu'r achos dros ryfel wedi ei gwyrdroi'n fwriadol er mwyn perswadio'r Senedd i gefnogi rhyfel anghyfreithlon, ac nid oedd yn adlewyrchu'r dystiolaeth a roddwyd i Mr Blair gan y gwasanaethau diogelwch. Mae'n cadarnhau fod Mr Blair wedi tanseilio awdurdod cyngor diogelwch y Cenhedloedd Unedig ac nad rhyfel oedd yr unig opsiwn.

‎"Mae'n amlwg fod Blair, pan fethodd sicrhau ail gytundeb y Cenhedloedd Unedig, wedi rhoi polisi tramor y DG yn nwylo George Bush. Gwaddol hyn oll yw miliwn yn farw, gwladwriaeth fethedig yn Irac, a'r Dwyrain Canol yn wenfflam. Mae'r rhanbarth cyfan mewn argyfwng, gyda theuluoedd diniwed yn dianc rhag eu llywodraethau eu hunain a mudiadau terfysgol, ac yn ceisio lloches yn Ewrop.

"Ni allwn gael rhyfel anghyfreithlon gyda chanlyniadau mor drychinebus heb broses gyfreithiol fydd yn sicrhau fod Blair yn mynd o flaen ei well. Rhaid ei ddal i gyfrif."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.