Dewiswch heddwch, llewyrch, ac amddiffyniad rhag elit San Steffan – Leanne Wood

Leanne_Wood_Undod.png

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru heddiw wedi annog pobl yng Nghymru i ddefnyddio eu pleidlais yn refferendwm yr UE fory i gefnogi Aros er mwyn sicrhau heddwch, llewyrch, ac amddiffyniad rhag bolisïau gwaethaf elit San Steffan.

Wrth amlinellu’r achos economaidd o blaid lle Cymru yn yr UE, cyfeiriodd Leanne Wood at ffigyrau sy’n dangos fod 200,000 o swyddi Cymreig – bron i un o bob saith – yn gysylltiedig â’r farchnad sengl o 500 miliwn o bobl.

Ychwanegodd hi fod yr Undeb Ewropeaidd wedi cael bai ar gam am nifer o weithredoedd San Steffan megis gweithredu toriadau dwfn i wasanaethau cyhoeddus, ac y byddai pleidlais i Adael yn gwneud Cymru’n agored i adain-dde fwyaf eithafol y blaid Geidwadol yn Llundain.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

“Gall canlyniad y refferendwm yfory ddiffinio dyfodol ein cenedl.

“Mae pobl Cymru’n wynebu dewis rhwng parhau’n aelod o gymuned o genhedloedd sy’n elwa ein heconomi, gwarchod hawliau gweithwyr a chryfhau ein diogelwch, a throi ein cefn ar ein cymdogion a’n partneriaid masnachu agosaf.

“Nid yw’r UE yn berffaith o bell ffordd ond drwy fynnu llais cryf wrth y bwrdd trafod y daw diwygio, nid drwy gwyno ar y cyrion. Mae’r buddiannau yn llawer mwy na’r costau.

“Am ddegawdau, mae’r Undeb Ewropeaidd wedi cynnal yr heddwch ar gyfandir oedd unwaith yn llwyfan i frwydro ffyrnig. Nid yn unig mae’r UE yn sicrhau sefydlogrwydd o ran diogelwch, mae hefyd yn darparu cefnogaeth economaidd hanfodol i rai o gymunedau tlotaf Cymru.

“Yn bennaf oll, byddai pleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd yn gadael Cymru’n agored i bolisiau elit Toriaidd yn San Steffan sy’n benderfynol o olrhain agenda o doriadau dyfnach a phreifateiddio. Byddai buddugoliaeth i Adael yn gweld Cymru’n mynd am yn ol, nid ymlaen.

“Fel cenedl fach, ddwyieithog gyda diwylliant balch a bywiog, mae gan Gymru gymaint yn gyffredin gyda’n cymdogion Ewropeaidd. Mae pleidlais fory’n cynrychioli cyfle i ddewis undod dros ynysiad, ac i gynnal ein statws fel gwlad agored, groesawgar ac eangfrydig.

“Rwy’n annog pawb i ddefnyddio eu pleidlais i gefnogi Aros er mwyn sicrhau heddwch, llewyrch, ac amddiffyniad rhag polisïau gwaethaf San Steffan.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.