Neges Nadolig Adam Price

Dros gyfnod y Nadolig, mae ein meddyliau ni ym Mhlaid Cymru gyda’r bobl niferus yng Nghymru sy’n byw gydag ansicrwydd, a llawer ohono wedi ei achosi gan lymder a pholisïau Brexit llywodraeth Llundain.

Mewn etholaethau ledled Cymru, mae aelodau’r Blaid yn gweithio i gefnogi pobl sydd mewn mwyaf o angen. Yn Rhondda Cynon Taf mae ymgyrchwyr yn cael eu hyfforddi i roi cyngor a chefnogaeth i’r sawl sy’n symud i Gredyd Cynhwysol. Mae ymgyrchwyr yng Ngheredigion yn cynnal sesiynau galw heibio i bobl sy’n mynd ar y system newydd. Yn Arfon rydym yn helpu gyda banciau bwyd.

Yn y Senedd galwodd Plaid Cymru am bwerau dros les a budd-daliadau - fel sydd ganddynt yn yr Alban a gogledd Iwerddon - fel y gallwn amddiffyn rhai o’n pobl fwyaf bregus rhag y gwaethaf o bolisïau llywodraeth San Steffan. Ac yn San Steffan mae Plaid Cymru yn gweithio ar fodel ar gyfer y Gronfa Rhannu Ffyniant fyddai’n gwarchod y cyllid mae Cymru’n dderbyn ar hyn o bryd gan yr Undeb Ewropeaidd.

Gyda’n gilydd, rydym yn gweithio dros well dyfodol i’n cenedl. Nadolig Llawen.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.