Ymgeisydd Plaid Cymru yn beirniadu 'agwedd amaturaidd' Llafur dros y llanast 'Circuit of Wales'

Niger_Copner2.jpg

Mae ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru dros Flaenau Gwent, Nigel Copner, wedi beirniadu Llywodraeth Lafur Cymru am eu "agwedd amaturaidd" tuag at ddelio gyda chyllido'r Circuit of Wales yn dilyn y newyddion na fydd y llywodraeth yn cefnogi ariannu'r prosiect.

Galwodd Nigel Copner ar y llywodraeth i gyhoeddi'r cyngor mae wedi ei dderbyn gan swyddogion dros y mater hwn, a chadarnhau a fydd yn cael effaith ar y fargen sydd wedi ei tharo eisoes gyda gwneuthurwyr ceir TVR.

Dywedodd Nigel Copner o Blaid Cymru:

“Mae hyn yn newyddion trychinebus i Flaenau Gwent ac yn dangos agwedd amaturaidd llywodraeth Llafur tuag at sicrhau prosiectau o werth economaidd sylweddol.

"Byddai'r Circuit of Wales wedi sicrhau hwb bwysig i dde ddwyrain Cymru, gan greu nifer sylweddol o swyddi o ansawdd uchel.

"Er gwaethaf cael buddsoddwr yn barod i fwrw mlaen gyda'r prosiect, mae'r llywodraeth Lafur wedi gwneud llanast o'r cynlluniau ac mae'r prosiect adnewyddu pwysig hwn wedi methu.

"Rhaid i Lafur gyhoeddi'r cyngor y maent wedi ei dderbyn gan swyddogion dros y mater fel y gallwn weld beth yn union a ddigwyddodd - sut lwyddodd y llywodraeth i wneud y fath lanast o'r fargen oedd ar y bwrdd?

"Rhaid i'r llywodraeth hefyd ateb a fydd y newyddion trychinebus hwn yn cael effaith ar y fargen sydd eisoes wedi ei tharo gyda'r gwneuthurwyr ceir TVR.

"Ar ôl gwastraffu miliynau ar werthiant tir rai misoedd yn ôl a phrynu maes awyr Caerdydd am lawer mwy na'r pris a amcangyfrifwyd, dyma'r enghraifft ddiweddaraf fod Llafur yn gwbl ddi-glem a di-lun pan ddaw'n fater o ddelio a'r economi.

"Mae'n hen bryd i'r llywodraeth Lafur fod yn onest ac egluro i bobl Blaenau Gwent sut y maent wedi eu siomi yn y fath fodd."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.