“Cyflwynwch ar Fargen Ddinesig Abertawe”, anoga’r Blaid

field.jpg

Mae Plaid Cymru wedi annog Ysgrifennydd Gwladol Cymru i ddefnyddio ei araith i Gynhadledd y Blaid Geidwadol i gyflwyno Bargen Ddinesig i Abertawe.

ynulliYr oedd disgwyl i Lywodraeth y DG gyhoeddi Bargen Ddinesig i Abertawe yn natganiad Cyllideb Canghellor y DG, ond methodd wneud hynny. Mae AS Plaid Cymru dros Sir Gaerfyrddin, Jonathan Edwards, wedi galw ar Ysgrifennydd Gwladol Cymru i ddefnyddio ei araith yn y gynhadledd i wneud y cyhoeddiad.

Ysgrifennodd Canghellor y DG, Phillip Hammond, at Mr Edwards yn dilyn trafodaeth yn Nhŷ’r Cyffredin, gan awgrymu y cyhoeddir y Fargen Ddinesig wedi “cyfnod purdah” yr etholiadau lleol, sy’n dechrau'r wythnos nesaf i rai o’r awdurdodau lleol yn y rhanbarth.

Rhybuddiodd AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Mr Hammond y gallai oedi’r cyhoeddiad hyd nes y bydd y cynghorau mewn purdah orfodi’r pedwar awdurdod lleol yn y rhanbarth i fynd trwy’r holl broses ddemocrataidd a chyfreithiol eto, gan beri cryn oedi a pheryglu’r miliynau o bunnoedd o fuddsoddiad preifat oedd wedi ei sicrhau.

Cyn Cynhadledd y Ceidwadwyr yng Nghaerdydd, dywedodd AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards:

“Mae’n fater o frys i Ysgrifennydd Gwladol Cymru ymrwymo’n llawn i Fargen Ddinesig Abertawe. Mae ganddo gyfle dros y Sul i wneud hynny yn ei araith i gynhadledd ei blaid yng Nghaerdydd.

“Fel y dywedais eisoes wrth Ganghellor y DG, gallai oedi’r Fargen Ddinesig tan ddiwedd Mawrth pan fydd yr awdurdodau lleol yn y cyfnod etholiadol orfodi’r pedwar awdurdod yn y rhanbarth i fynd trwy’r holl broses ddemocrataidd a chyfreithiol eto, gan beri cryn oedi a pheryglu’r cannoedd o filiynau o bunnoedd o fuddsoddiad preifat sydd wedi ei sicrhau.

“Gallai’r Fargen Ddinesig roi 10,000 o swyddi gwerth uchel i’r rhanbarth a chreu cyfleoedd busnes nad ydynt yn bod ar hyn o bryd yng Nghymru. Mae cwmnïau amlwladol megis Microsoft, Siemens a Fujitsu yn cynllunio i fuddsoddi yn y rhanbarth, ond mae Llywodraeth y DG yn llusgo ei thraed.

“Mae’r bobl yr wyf i’n eu cynrychioli wedi gweld buddsoddi dro ar ôl tro yn y brifddinas, ond yn awr mae pedwar awdurdod lleol o wahanol liwiau gwleidyddol wedi dod ynghyd gyda Llywodraeth Cymru a chefnogaeth sylweddol o’r sector preifat, i gyflwyno’r prosiect hwn a allai drawsnewid y rhanbarth, ond San Steffan sy’n tagu’r system.

“Mae gan yr Ysgrifenydd Gwladol gyfle y penwythnos yma i adael i’r prosiect fynd rhagddo o’r diwedd, ac yr wyf yn ei annog i fanteisio ar y cyfle a pheidio ag oedi mwy.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.