Cynlluniau cludiant Plaid am gadw Cymru ar grwydr

TracsTren2.jpg

Bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood a’r ymgeisydd Cynulliad dros Geredigion Elin Jones yn cwrdd â grŵp ymgyrchu Traws Link Cymru heddiw i drafod cynlluniau i gyflwyno system drafnidiaeth wedi ei integreiddio’n llawn i Gymru.

Mae Plaid Cymru wedi addo gwella gwasanaethau rheilffordd ledled Cymru, gan gynllunio i integreiddio amserlenni bws a thren a chyflwyno rhwydweithiau rheilffordd ysgafn, gan gyfuno hyn gyda chynlluniau teithio actif, i gadw Cymru ar grwydr.

Mae Elin Jones wedi cefnogi’r ymgyrch Traws Link i ail-agor rheilffordd Aberystwyth i Gaerfyrddin, rhywbeth y byddai llywodraeth Plaid Cymru’n parhau i weithio tuag ato.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

“Mae Plaid Cymru wedi cyflwyno gweledigaeth gyffrous i ddyfodol isadeiledd trafnidiaeth Cymru, sy’n cynnwys buddsoddi mewn rhwydweithiau rheilffordd ysgafn, rheilffordd cymuned a llwybrau seiclo a cherdded diogel.

“Rhaid i ni hefyd sicrhau fod ein rhwydweithiau trafnidiaeth gyhoeddus wedi eu hintegreiddio’n llawn, fel ei bod hi mor hawdd â phosib i bobl eu defnyddio yn eu bywyd bob dydd.

“Mae’r prosiect i ail-agor y rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin wedi ei gefnogi gan Elin Jones a bydd Plaid Cymru’n parhau gyda’r prosiect hwn.

“Mae Plaid Cymru’n cefnogi perchnogaeth gyhoeddus o’r rheilffyrdd a byddwn yn parhau i geisio rheolaeth anghyfyngedig dros ddyfarnu masnachfreintiau rheilffordd yn y dyfodol.

“Pan oedd Plaid Cymru mewn llywodraeth fe wnaethom isadeiledd yn flaenoriaeth, ac mae Cymru’n parhau i elwa o’r buddsoddiad hwn. Rydym yn barod i barhau gyda’r prosiect hwn, a buddsoddi mewn rheilffyrdd, ffyrdd ac isadeiledd digidol ledled Cymru.”

Dywedodd Elin Jones ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru dros Geredigion:

“Mae rhwydwaith drafnidiaeth gref yn bwysig iawn i gymunedau gwledig, a dyna pam fod Plaid Cymru am greu system drafnidiaeth gyhoeddus wedi ei hintegreiddio’n llawn.

“Byddai ail-agor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth yn gam pwysig tuag at wireddu hyn. Byddai’r llwybr hyn o bwys strategol cenedlaethol fel cyswllt gogledd-de, ac yn hwb gwirioneddol i economi Ceredigion, a gorllewin Cymru gyfan.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.