Cofrestru am bleidlais

Future_of_Wales_ENG-CYM.png

Mae'r refferendwm UE ar Fehefin 23ain yn bwysig dros ben i Gymru. Gwnewch yn siŵr fod gennych chi lais drwy ddefnyddio'ch pleidlais.

Cliciwch yma i gofrestru i bleidleisio (dyddiad cau: Mehefin 7)

Cliciwch yma i gofrestru am bleidlais bost (dyddiad cau: Mehefin 8)

Cliciwch yma i gofrestru i gael dirprwy i bleidleisio ar eich rhan (dyddiad cau: Mehefin 15)

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.