Ni ddylid gwadu neb eu hawl ddemocrataidd i bleidleisio - Leanne

Leanne_Pinc.jpg

Mae Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru wedi galw am ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio yn refferendwm yr UE yn dilyn gwall technegol neithiwr a wnaeth atal miloedd o bobl rhag cael pleidlais ar Fehefin 23ain.

Mynodd Leanne Wood na ddylid gwadu neb eu hawl ddemocrataidd i bleidleisio gan annog Llywodraeth y DG i wneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau fod pawb sy'n dymuno pleidleisio yn y refferendwm hollbwysig yn medru gwneud hynny.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

"Mae'n annerbyniol fod miloedd o bobl wedi methu a chofrestru i bleidleisio neithiwr yn sgil gwall technegol ar wefan y llywodraeth.

"Bydd y refferendwm Ewropeaidd ar Fehefin 23ain yn benderfyniad pwysig. Ni ddylid gwadu neb eu hawl ddemocrataidd i bleidleisio.

"Dylid ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i wneud yn iawn am fethiant y system.

"Rwy'n annog y llywodraeth i wneud popeth o fewn ei gallu i sicrhau fod pawb sy'n dymuno dweud eu dweud yn y refferendwm hwn yn medru gwneud hynny."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.