Beirniadu neu esgusodi? Herio Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig dros dreth

Andrew-RT-Davies_CYM.png

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys Jonathan Edwards AS heddiw wedi rhoi pwysau ar arweinydd Grŵp y Ceidwadwyr yn y Cynulliad i egluro ei safbwynt ar drafodion treth y Prif Weinidog wrth i'r sgandal fygwth tynged ymgyrch etholiad Cynulliad ei blaid.

Dywedodd Jonathan Edwards AS fod ymddygiad "anfoesol dybryd" y Prif Weinidog yn tanseilio honiad y Ceidwadwyr fod "pawb yn hyn gyda'i gilydd" ac yn datgelu'r celwydd fod llymder yn angenrheidiol.

Dywedodd Jonathan Edwards AS llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys:

"Mae datguddiad Papurau Panama yn codi cwestiynau difrifol i'r blaid Geidwadol ym mhob cwr o'r Deyrnas Gyfunol.

"Mae'r ffaith fod y Prif Weinidog Torïaidd wrth galon sgandal osgoi treth yn bygwth tynged ymgyrch etholiad Cynulliad y Ceidwadwyr yma yng Nghymru.

"Rhaid i Arweinydd Grŵp Ceidwadol y Cynulliad nawr gadarnhau a oes gan y Prif Weinidog ei hyder llawn ai peidio.

"Mae gan bobl Cymru hawl i wybod a yw'r dyn sy'n honni ei fod eisiau bod yn Brif Weinidog nesaf Cymru yn beirniadu yntau esgusodi ymddygiad mor ddybryd o anfoesol David Cameron.

"Sail cyfiawnhad llymder Torïaidd yw'r honiad ein bod i gyd yng nghanol hyn gyda'n gilydd. Mae hyn nawr wedi ei brofi'n gelwydd ac mae gweithredoedd y Prif Weinidog yn profi fod toriadau'r llywodraeth yn cael eu gyrru gan obsesiwn gyda chrebachu rôl y wladwriaeth.

"Rhaid i Andrew RT Davies nawr ateb y cwestiwn heb oedi - a ydi rheolwr y gangen Gymreig yn cytuno gyda'i fos yn Llundain?"

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.