Angen strategaeth gydlynol i gefnogi ysgolion yng ngwyneb yr argyfwng ariannu ysgolion

109-NEU_March_2019_LoRes-7657.jpg

Wrth ymateb i'r datganiad ar y cyd gan undebau addysg Cymru ar argyfwng ariannu ysgolion yng Nghymru, meddai Sian Gwenllian AC, gweinidog cysgodol dros addysg Plaid Cymru,

“Nid oes unrhyw amheuaeth bydd yr argyfwng cyllido difrifol sy’n wynebu ein hysgolion yn golygu canlyniadau eang i'n plant a'n pobl ifanc.

“Mae'r rhan fwyaf o ysgolion wedi mynd o fod yn gymharol sefydlog i sefyllfa lle mae pob arbediad posibl bellach wedi'i wneud. Mewn cyfnod newidiol, gydag adnoddau yn brin, mae gofyn i ysgolion wneud cymaint mwy â chymaint llai.

“Er bod y broblem yn dechrau gyda’r Torïaid yn Llundain yn tanseilio ein gwasanaethau cyhoeddus trwy lymder a thoriadau, mae'n rhaid i’r Llywodraeth Lafur yng Nghaerdydd weithredu a dod o hyd i ffordd ymlaen.

“Mae angen mwy o arian ar gyfer ein hysgolion ond mae angen i ni hefyd herio sut y defnyddir y gyllideb addysg. A oes digon o arian yn mynd i'n hysgolion?

“Ar hyn o bryd, mae cymaint o haenau yn y system addysg - yr ysgolion eu hunain a’u timau rheoli, y llywodraethwyr, yr awdurdodau lleol, Estyn, y consortia a’r adran addysg yn Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn arwain at ddyblygu - sef gwastraff o arian sydd ei angen ar y rheng flaen. Mae angen strategaeth gydlynol o gefnogaeth i ysgolion i godi safonau, gan greu rhai o’r arbedion sydd eu hangen i atal ysgolion rhag colli rhai o'i athrawon mwyaf profiadol.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.