"Gadewch i ni gynnal dadl ar Ewrop" – Her arweinydd y Blaid yn San Steffan i Corbyn

Saville_Roberts_v_Corbyn.jpg

Mae arweinydd Grŵp Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS heddiw wedi gwahodd yr arweinydd Llafur Jeremy Corbyn i gymryd rhan mewn dadl gyhoeddus ar y berthynas yn y dyfodol rhwng Cymru a’r UE yn ystod ei ymweliad â Bangor ddydd Sadwrn (19 Awst).

Tynnodd Liz Saville Roberts AS sylw at "anghysonderau dybryd" Llafur ar y materion sy’n diffinio’r ddadl ar Brexit megis aelodaeth o’r undeb tollau a’r farchnad sengl, rhyddid i weithwyr symud, a dyfodol diwydiannau Cymru.

Ychwanegodd arweinydd Grŵp Plaid Cymru yn San Steffan fod dadl gyhoeddus yn gyfle i’r arweinydd Llafur egluro’r materion hyn ac i dawelu meddyliau’r sawl a bleidleisiodd dros Lafur yn yr etholiad brys yn y gred fod y blaid wedi ymrwymom i ymladd yn erbyn Brexit caled y Toriaid.

Meddai AS Plaid Cymru Liz Saville Roberts:

"Mae ymweliad Jeremy Corbyn â’r gogledd yn gyfle iddo egluro gwir safbwynt Llafur ar Brexit.

"Yn yr etholiad brys ym mis Mehefin, pleidleisiodd llawer o bobl dros Lafur gan gywir gredu y byddai’r blaid yn gwneud ei gorau glas i wrthwynebu Brexit Toriaidd caled fyddai’n peryglu swyddi ac yn gwanhau cysylltiadau’r DG gyda gweddill y byd.

"Fodd bynnag, dros yr ychydig fisoedd diwethaf, gwelsom anghysonderau dybryd o fewn y blaid Lafur ar faterion megis aelodaeth o’r undeb tollau a’r farchnad sengl, a rhyddid gweithwyr i symud.

"Yr hyn sy’n poeni rhywun fwyaf yw bod Jeremy Corbyn ei hun wedi dweud fis diwethaf y byddai llywodraeth Lafur yn dwyn Prydain allan o’r farchnad sengl – rhywbeth a allai beryglu’r 200,000 o swyddi yng Nghymru sydd yn gysylltiedig â’r bloc masnachu hwn. Mae ar weithwyr yng Nghymru, ac mewn mannau eraill yn y DG, angen sicrwydd.

"Dyna pam fy mod yn gwahodd Jeremy Corbyn i gymryd rhan mewn dadl gyhoeddus gyda mi ar berthynas y DG yn y dyfodol gyda’r Undeb Ewropeaidd yn ystod ei ymweliad â Bangor ar ddydd Sadwrn.

"Bu Plaid Cymru yn glir ac yn gyson ei barn fod yn rhaid i ni gadw aelodaeth o’r farchnad sengl ac na ddylai Brexit beryglu masnach na swyddi Cymru.

"Os yw Jeremy Corbyn yn cytuno, rwy’n siŵr y bydd yn falch o’r cyfle hwn i ail-ddatgan ei farn yn ystod ei amser yn y gogledd, ac i sicrhau mwyafrif clir y bobl yng Ngwynedd a’r 66% o bobl Arfon a bleidleisiodd i aros yn yr UE.

"Rwy’n edrych ymlaen at ymateb Jeremy Corbyn ac yn gobeithio y bydd yn derbyn fy ngwahoddiad mewn ysbryd o ddadl agored a democrataidd."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.