Plaid Cymru yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer cronfa wedi’i amddiffyn ar gyfer cyffuriau a thriniaeth newydd

SharpEnd.png

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi datgelu cynlluniau uchelgeisiol i sefydlu cronfa newydd o filiynau o bunnoedd ar gyfer cyffuriau a thriniaeth a fydd yn dod a’r loteri cod post i ben i gleifion.

Byddai’r gronfa yn gwneud triniaethau newydd ar gael yn gyflym, lle’u bod nhw’n cael eu hargymell gan glinigwyr.

Dywedodd Leanne Wood y byddai ei phlaid yn sefydlu paneli cenedlaethol i gymeradwyo neu wrthod ceisiadau am driniaeth na fyddai fel arfer ar gael i gleifion ar y GIG. Byddai ei benderfyniadau yn berthnasol yn genedlaethol fel na fyddai gwahaniaethau rhwng byrddau iechyd.

Byddai Plaid Cymru hefyd yn cael gwared a’r maen prawf fod yn rhaid i glaf brofi ‘eithriadoldeb’ er mwyn bod yn llwyddiannus, a fyddai’n arwain at fwy o gleifion yn cael budd o hyn.

Byddai hyn yn arwain at gynnydd mewn gwariant ar gyffuriau a thriniaethau eraill.

Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cyllido hyn trwy sefydlu cyllideb wedi’i amddiffyn wedi’i gyllido gan ad-daliadau Cynllun Rheoleiddio Prisio Fferyllol y mae Cymru yn ei dderbyn bob blwyddyn. Yn 2015/16 mae disgwyl i’r gronfa yma fod yn werth mwy na £50m.

Wrth annerch cynhadledd ei phlaid yng Nghaernarfon, dywedodd Leanne Wood AC:

“Rwy’n gwybod fod nifer o gleifion a’u teuluoedd yn pryderu am natur anhyblyg darparu cyffuriau newydd neu driniaethau newydd.

“Mae pryderon fod y ffordd yr ydym yn sicrhau fod cyffuriau newydd neu driniaethau newydd ar gael yn rhy araf ac mae cleifion yn aml yn cael eu hunain mewn loteri cod post ar gyfer y cyffuriau neu driniaethau newydd.

“Mae pryderon hefyd y gallai trefniadau presennol wahaniaethu yn erbyn pobl gydag afiechydon prin.

“Heddiw, rydw i’n cyhoeddi y byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn amddiffyn siâr Cymru o’r Cynllun Rheoleiddio Prisio Fferyllol.

“Bydd y gronfa wedi’i amddiffyn yn darparu cyffuriau newydd a thriniaethau newydd i gleifion ar lefel genedlaethol - gan ddod a’r loteri cod post i ben a darparu triniaethau a chyffuriau newydd sydd wedi’u profi’n glinigol i wella'r gofal i gleifion.

“Bydd yn gweithredu’n gyflym a bydd yn trin cleifion yng Nghymru yn gydradd dim ots ble mae nhw’n byw.

“Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymreig – i bawb.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.