Rhaid dal prif weithredwr bwrdd iechyd a adawodd ei swydd dan gwmwl i gyfrif, medd y blaid

HMJ.jpg

Allison Williams yn gadael ei swydd fel Prif Weithredwr bwrdd iechyd yn dilyn sgandal Cwm Taf

Rhaid i brif weithredwr bwrdd iechyd Cwm Taf Allison Williams a adawodd dan gwmwl gael ei ‘dal i gyfrif’ am ei methiannau, medd Helen Mary Jones AC, gweinidog iechyd cysgodol Plaid Cymru ar ôl derbyn cadarnhad y bydd Ms Williams yn gadael ei swydd.

Dywedodd Ms Jones ei bod yn “falch o glywed” y bydd Ms Williams yn gadael bwrdd iechyd Cwm Taf ond mynegodd ei siom â’r ffaith yr ymddengys na fu unrhyw ymchwiliad disgyblaethol i arweinyddiaeth Ms Williams yn dilyn sgandal mamolaeth Cwm Taf yn gynharach eleni.

Dywedodd Ms Jones na ddylid “caniatáu i Ms Williams gymryd unrhyw swydd yn y GIG yng Nghymru na thu hwnt” yn y dyfodol ac y bydd cwestiynau yn cael eu gofyn “i’r bwrdd a’r Gweinidog” ynghylch “y telerau oedd ynghlwm â’r modd y gadawyd i Ms. Williams adael ei swydd”.

Cynigiodd Helen Mary Jones, gweinidog iechyd cysgodol Plaid Cymru, ddeddfwriaeth i ddal rheolwyr y  GIG i gyfrif yn gynharach eleni a aeth ymlaen i dderbyn cefnogaeth drawsbleidiol yn y Senedd.

Dywedodd Helen Mary Jones AC, gweinidog iechyd cysgodol Plaid Cymru,

“Rwy’n falch o glywed fod Allison Williams wedi gadael Bwrdd Iechyd Cwm Taf; rwy’n synnu, fodd bynnag, y caniatawyd iddi adael heb i unrhyw ymchwiliad disgyblaethol gael ei gynnal, i bob golwg. O ystyried beth ddigwyddodd dan ei harweinyddiaeth, mae’n hollol hanfodol na fydd yn cael cymryd unrhyw swydd yn y GIG yng Nghymru na thu hwnt yn y dyfodol.

“Rwy’n rhyfeddu at naws y datganiad i’r wasg a ryddhawyd gan BIP Cwm Taf nad yw’n cyfeirio o gwbl at fethiannau amlwg y bwrdd iechyd dan arweinyddiaeth Ms. Williams

“Mae llawer o’r teuluoedd yr effeithiwyd arnynt yn teimlo y dylid bod wedi dal Ms. Williams i gyfrif, a dyna fy marn innau hefyd. Mae achosion fel y rhain yn cryfhau’r achos dros y ddeddfwriaeth a gynigiwyd gennyf i fyddai’n atal arweinwyr y GIG rhag cerdded ymaith o’u swyddi heb unrhyw ganlyniadau.

“Byddwn yn holi cwestiynau i’r bwrdd ac i’r Gweinidog am y telerau perthnasol lle caniatawyd i Ms. Williams adael ei swydd.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.