Tystiolaeth gan Fwrdd Iechyd Cwm Taf “ddim yn gyson” â phrofiadau teuluoedd Cwm Taf - Helen Mary Jones AC

1_Helen-Mary-Jones.jpg

Mae Helen Mary Jones AC a gweinidog iechyd cysgodol Plaid Cymru wedi mynegi amheuaeth ynghylch y dystiolaeth a gyflwynwyd gan aelodau Bwrdd Iechyd Cwm Taf i Bwyllgor Iechyd y Senedd heddiw.

Meddai Helen Mary Jones AC nad oedd y dystiolaeth a roddwyd i'r Pwyllgor Iechyd yn gwbl gyson â'r dystiolaeth a glywodd gan deuluoedd Cwm Taf. Awgrymodd Ms Jones y dylid adolygu statws presennol arweinyddiaeth y bwrdd.

Meddai Helen Mary Jones AC a gweinidog iechyd cysgodol Plaid Cymru,

“Mae elfennau o dystiolaeth a gyflwynwyd gan y bwrdd iechyd i'r pwyllgor iechyd heddiw yn gwrthdaro â'r dystiolaeth rwyf wedi'i chlywed gan deuluoedd Cwm Taf.

“Rwy'n dal i bryderu nad yw arweinyddiaeth y bwrdd eto wedi cael y darlun llawn o'r sgandal neu eu bod yn dewis bod yn llai didwyll gyda'r pwyllgor.

“Gofynnodd y Gweinidog Iechyd i ni dderbyn bod arweinyddiaeth y bwrdd yn parhau i fodoli fel ag y mae, ond credaf fod angen cadw golwg ar hyn.

“Bydd y pwyllgor iechyd yn parhau i graffu'n ddwfn ar y sefyllfa ac yn cymryd y camau angenrheidiol i wneud yn iawn am y sefyllfa.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.