Cwricwlwm

Mae datblygiad y cwricwlwm newydd yn cyflwyno cyfleoedd cyffrous i drawsnewid ein system addysg. Mae ganddo botensial i hyrwyddo creadigrwydd, cydweithredu, ac arloesedd. Bydd Plaid Cymru’n sicrhau bod gan athrawon yr amser a’r adnoddau sydd eu hangen arnyn nhw i baratoi ac i ddefnyddio datblygiad proffesiynol i weithredu’r cwricwlwm yn effeithiol.

Rydyn ni’n cefnogi rôl y cwricwlwm newydd yn meithrin dealltwriaeth well o iechyd meddwl a lles, addysg gorfforol fel elfen graidd, ynghyd â gwersi ar gydberthnasau iach, dinasyddiaeth, hawliau plant, hunaniaeth Gymreig, a thaclo ystrydebau rhywedd. Bydd hanes a straeon Cymru yn eu holl amrywiaeth, gan gynnwys hanesion pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, yn dod yn rhan orfodol o’r cwricwlwm yn ôl y gyfraith. Byddwn ni’n sicrhau bod gan athrawon y deunyddiau a’r adnoddau sydd eu hangen arnyn nhw.

Drwy ein rhaglen Gorwelion genedlaethol, byddwn ni’n buddsoddi mewn dysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth. Dylai hyn gynnwys dysgu antur a gweithgareddau allgyrsiol o bob math, gan gynnwys ymweliadau astudio a theithiau ysgol, chwaraeon, cerddoriaeth a drama.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,424 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Addysg: darllen mwy