Cwymp yn allforion Cymru yn “achos pryder gwirioneddol"

rhun.jpg

Mae ffigyrau newydd sy’n dangos fod gwerth allforion Cymreig wedi disgyn o fwy na biliwn o bunnoedd dros flwyddyn yn achos pryder gwirioneddol, yn ôl Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi Rhun ap Iorwerth.

Datgelodd Ystadegau Masnach Rhanbarthol y DG a ryddhawyd yn ddiweddar gan Adran Refeniw a Thollau EM fod gwerth allforion o Gymru am 2015 wedi cwympo o £1.091biliwn o gymharu â 2014, gostyngiad o 8.2%.

Daw hyn ar waethaf y ffaith fod allforion Lloegr a Gogledd Iwerddon wedi cynyddu yn eu gwerth o £624miliwn a £349miliwn.

Dywedodd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi Rhun ap Iorwerth:

“Mae’r dirywiad yng ngwerth allforion Cymru yn achos pryder gwirioneddol, ac yn rhywbeth y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn mynd i’r afael ag ef yn syth.

“Mae gwerth allforion Cymru wedi gostwng yn frawychus dan y llywodraeth hon o bron i £2.5bn mewn dwy flynedd. Mae hyn yn gwymp mawr o 17.5% ar adeg pan fo cenhedloedd eraill, mewn cymhariaeth, wedi llwyddo i’w cynyddu.

“Yn hanesyddol, bu Cymru’n perfformio’n dda. Yr ydym yn allforio mwy nac yr ydym yn fewnforio, ac yn cymharu’n fwy ffafriol o lawer na chenhedloedd eraill y DG.

“Yr hyn sydd arnom ei angen yw strategaeth i wrthweithio’r duedd hon. Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn sefydlu Awdurdod Datblygu Cymru – ADC addas i’r 21ain ganrif i weithio ledled y byd ac ar hyd a lled y DG, i hybu allforion Cymreig a gwrthdroi gwaddol Llafur o ddirywiad economaidd cyson.

“Rydym eisiau gwerthu ein cynhyrchion, ein sgiliau a’n syniadau i’r byd.

“Ond yn anffodus, dyma’r ail flwyddyn yn olynol lle mae gwerth allforion Cymru wedi disgyn yn sylweddol, ac nid yw Llywodraeth Lafur Cymru wedi dangos yr un arwydd eu bod am gynhyrchu strategaeth i atal y dirywiad hwn.

“Yn groes i’r ffigyrau brawychus hyn, rhwng 2007-2011 pan oedd arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, yn Weinidog dros yr Economi, cynyddodd allforion Cymreig o bron i £4.4bn, cynnydd o 33%.

“Mewn amseroedd economaidd gwirioneddol anodd, dangosodd Plaid Cymru yr hyn y gall gwir uchelgais ac arweiniad cryf ei gyflawni.

“Mae’n bryd am arweiniad newydd – Plaid Cymru yw’r newid sydd ei angen ar Gymru.”

 Nodiadau

Ffigyrau HMRC ar allforion: https://www.uktradeinfo.com/Statistics/RTS/Pages/default.aspx

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.