Plaid Cymru yn mynnu cydraddoldeb i Gymru gan y BBC

00_Bethan_Jenkins_AC.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru a Chadeirydd Pwyllgor Diwylliant, Iaith Gymraeg a Chyfathrebu y Cynulliad, Bethan Jenkins, wedi mynnu cydraddoldeb i Gymru gan y BBC yn dilyn penderfyniad y Gorfforaeth i ddyfarnu codiad mawr mewn cyllid i BBC yr Alban, gan gynnwys creu sianel deledu newydd Albanaidd.

Daw’r cyhoeddiad am gyllid i’r Alban ddiwrnod wedi i’r BBC gyhoeddi arian ychwanegol i’r BBC yng Nghymru, ond llai o lawer na’r £30 miliwn y flwyddyn a argymhellwyd. Meddai Bethan Jenkins AC:

“Mae’r cyhoeddiad heddiw yn dangos unwaith eto fod y BBC yn trin Cymru yn wahanol iawn. Er y cyhoeddwyd arian ychwanegol ddoe i BBC Cymru, yr oedd yn sylweddol yn llai na’r hyn a argymhellwyd gan ein pwyllgor, gan Lywodraeth Cymru, a’r Sefydliad Materion Cymreig.

“Mae’n amlwg fod arian yng nghronfa ganolog y BBC i’w wario, fel y gallwn weld o’r cyhoeddiad heddiw yn yr Alban, felly pam na chafodd Gymru fwy, a ninnau wedi bod yn galw amdano, a phan fod angen clir amdano?

“Mae gan Gymru ddiffyg democrataidd pan ddaw’n fater o newyddion a materion cyfoes. Yr ydym yn crefu am gynrychiolaeth ac y mae angen i’n darlledwr gwasanaeth cyhoeddus wella eu perfformiad, yn enwedig yng ngoleuni’r dirywiad llym mewn cyfryngau print dros y blynyddoedd diwethaf.

“Er ei bod yn hollol iawn fod yr Alban yn cael y cyllid i sefydlu sianel newydd, yn canolbwyntio ar yr Alban, gan gynnwys rhaglen newyddion awr o hyd, all hi ddim bod yn iawn i BBC Cymru gael dim ond £8.5 miliwn y flwyddyn - cryn dipyn yn llai na’r £30 miliwn yn ychwanegol a argymhellwyd. Does dim esboniad pam na fydd BBC Cymru fyth ar faes chwarae gwastad â gweddill y DG, ac y bydd yn dal i geisio dal i fyny ym maes newyddion a materion cyfoes.

“Dengys y cyhoeddiad heddiw fod angen i Lywodraeth Cymru lobio yn galetach. Mae llawer mwy i’w wneud yng nghyswllt y pwyllgor i godi’r materion hyn gyda’r BBC yn ganolog, yn enwedig pan ddaw’r Arglwydd Hall yn ôl o’n blaenau ym mis Mawrth eleni.

“Bydd Plaid Cymru yn parhau i ofyn cwestiynau am y penderfyniadau cyllido gwahanol iawn ac ymddangosiadol annheg hyn. Dylai penderfyniadau am gyllid i’r BBC fod yn seiliedig ar gydraddoldeb, gyda ffigyrau allweddol o’r holl sefydliadau datganoledig yn eistedd o gwmpas y bwrdd ynghyd i’w drafod, yn hytrach na gosod un genedl yn erbyn y llall."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.